PRZEZ REGULARNOŚĆ ROZUMIEM WIERNOŚĆ POWAŻNĄ PRACĘ NAD SOBĄ ZGODNIE Z DUCHEM I LITERĄ REGUŁ.

Eugeniusz ciągle cieszy się z czasu spędzonego ze scholastykami w Szwajcarii oraz z ich młodzieńczego entuzjazmu dla życia zakonnego i wspólnoty.

…„Nie mogę pominąć Billens, które jest prawdziwym ziemskim rajem…

Ich ideały porównuje z niektórymi starszymi oblatami z Francji, którzy powinni być wzorami dla młodych:

gdzie cnoty i anielskie życie wszystkich jego mieszkańców są szczęściem mego życia i dają mi pociechę pośród niedoskonałości i zbyt słabej regu­larności tylu innych wspólnot, które przecież powinny dać im przykład.

Następnie Eugeniusz podaje ważną definicję swej wizji, którą posługiwał się za każdym razem, gdy opisywał styl oblackiego życia. Jest nim regularność.

Kiedy mówię o regularności, rozumiem przez to wierność duchowi i lite­rze Reguł, które zobowiązują do poważnej pracy nad sobą, byśmy stawali się doskonalszymi, i to bardziej niż ogół księży.

List do o. Hipolita Courtèsa, 10.01.1831, w: EO I, t. VIII, nr 378.

Reguła jest naszym sposobem życia Ewangelią, a regularność (od łacińskiego regula) oznacza przeżywanie każdego aspektu naszego życia według wartości ewangelicznych. Regularność to dobra cecha, którą wszyscy powinniśmy kultywować.