Delegatura Tajlandia-Laos Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej odziedziczyła jedną z cennych posług zgromadzenia od zmarłego o. Yves Bertrais (1921-2007), francuskiego oblata, który spędził długie lata żyjąc z ludźmi z Hmong w Laosie. Jadł, pracował i przebywał z nimi. Żył jak jeden z nich.

Trudności związane z brakiem języka pisanego zmusiły go, wraz z dwoma innymi misjonarzami w 1953 r., do stworzenia pierwszego systemu pisma dla ludzi z plemienia Hmong, zwanego Romanized Popular Alphabet (RPA). Ten system RPA jest obecnie powszechnie używany.

Przyczynił się do tego, że możliwym stało się spisać tradycje ustne, praktyki i wierzenia, a także tłumaczenia Pisma Świętego, Mszy świętej i liturgii innych sakramentów w języku Hmong. Aby usprawnić posługę ludziom z Hmong na całym świecie, w 1996 r., o. Yves założył Centrum Dobrego Pasterza Hmong (GSHC) w Lomsak, Petchabun, Tajlandia. Jego głównym celem jest głoszenie Słowa Bożego, zachowanie dorobku kultury i tradycji ludzi Hmong poprzez druk i publikację w mediach społecznościowych. Aby spełnić te cele, Centrum Dobrego Pasterza Hmong współpracowało z Radio Veritas Asia w Quezon City, na Filipinach. Poprzez krótkofalowe transmisje, niedzielne homilie i refleksje, audycje podejmujące tematy dotyczące kultury i tradycji Hmong, wiadomości z całego świata i samouczki w języku Hmong nagrania te są emitowane codziennie przez 30 minut, docierając do krajów takich jak Chiny, Laos i Wietnam. Wszystkie transmitowane treści radiowe są jednak przygotowywane i opracowane w Centrum Dobrego Pasterza Hmong w Lomsak.

Dwadzieścia jeden lat później Delegatura Tajlandia-Laos potwierdza swoje zaangażowanie w kontynuowanie tej posługi pomimo wyzwań, jakie napotyka centrum. Jednym z wyzwań jest posiadanie własnego miejsca pracy, ponieważ to, z którego korzystaliśmy przez ostatnie 20 lat, nakazano nam opuścić.

Centrum znalazło schronienie w dwupiętrowym budynku należącym do diecezji Nakhorn Sawan. Jednak miejsce i dostępne urządzenia nie sprzyjają normalnej pracy centrum. Dwa lata zostały poświęcone na zatwierdzenie nowego projektu: Centrum Duszpasterskiego OMI. Wielkie grupy i osoby fizyczne, lokalne i zagraniczne, przyczyniły się do tego, aby projekt można było zrealizować.
Delegatura Tajlandia-Laos rozpoczęła już budowę Centrum Duszpasterstwa Oblatów Maryi Niepokalanej w Lomsak, w Petchabun. Na kompleks składa się Centrum Dobrego Pasterza Hmong, a także Dom Wielozadaniowy im. O. Yvesa Bertraisa. Pobłogosławienie fundacji pod przewodnictwem o. Gerry Gamaliel De Los Reyes, przełożonego Delegatury Centrum odbyło się 2 lipca 2017 r. Przygotowano prostą, ale bardzo wymowną para-liturgię. Obecni byli oblaci z okolicznego dystryktu, wraz z parafianami i innymi oblatami, ogólnie około stu osób.

Źródło: Biuletyn OMI Filipiny, wrzesień 2017  w OMI Information Numer. 581, listopad 2017

Tłumaczenie: o. Marek Mularczyk OMI

Foto: www.omiworld.org

(kz)