Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

17 stycznia 2018

WIECIE, ŻE JESTEM OJCEM I TO JAKIM OJCEM! Wiecie, że jestem ojcem, i to jakim! Nie wystarczy mi cząstka przeznaczona dla przełożonego. Od dnia założenia zgromadzenia Eugeniusz miał poczucie duchowego ojcostwa. Powiedział o tym scholastykom, z którymi w Billens przeżył kilka szczególnych tygodni. Zauważamy ten duchowy aspekt ojcowskiej miłości. Okazywał ją Bogu i wykorzystywał w służbie dla Kościoła, a nie tylko dla osób. Gdybyście mogli posłuchać pod drzwiami, jak...

Więcej Info


16 stycznia 2018

JAKŻE BYŁBYM SZCZĘŚLIWY, GDYBYM MÓGŁ KONTYNUOWAĆ JE Z WAMI! Pisząc do młodych scholastyków Eugeniusz nadal snuje swoje wspomnienia o pierwszych dniach życia wspólnotowego Oblatów. Stołem ozdabiającym nasz refektarz były deski ułożone obok siebie na dwóch starych beczkach. Od chwili złożenia ślubu ubóstwa nigdy nie mieliśmy szczęścia tak intensywnie go zakosztować. Wówczas oblaci nie składali jeszcze ślubów zakonnych. Śluby złożą kilka lat później, gdy będą...

Więcej Info


15 stycznia 2018

JUTRO OBCHODZĘ ROCZNICĘ TEGO DNIA, KIEDY TO SZESNAŚCIE LAT TEMU OPUSZCZAŁEM DOM RODZINNY, UDAJĄC SIĘ NA MISJĘ. W obliczu prześladowań, wszelkiego rodzaju zawodów i strat, ajkie Eugeniusz poniósł w ciągu dwóch lat przypomina jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym oblackim życiu. To dzień, w którym rozpoczęła się oblacka przygoda, gdy z niesamowitą prostotą i w ubóstwie, ale tekże z wielką radością, odkrył plan Boga wobec stowarzyszenia. Jutro obchodzę rocznicę...

Więcej Info


1 grudnia 2017

PODCZAS PRZERWY WRAZ Z MARYJĄ NIEPOKALANĄ Patronką Zgromadzenia jest Maryja Niepokalana. Otwarta na Ducha Świętego jako pokorna służebnica całkowicie poświęciła samą siebie osobie i dziełu Zbawiciela. W Dziewicy zatroskanej o przyjęcie Chrystusa, aby dać Go światu, dla którego jest On nadzieją, oblaci widzą wzór wiary Kościoła i własnej. Zawsze uważać Ją będą za swoją Matkę. W wielkiej zażyłości z Nią jako Matką Miłosierdzia będą przeżywali swoje bóle i...

Więcej Info


30 listopada 2017

POZWÓL MI, ABYM CIĘ KOCHAŁ TAK JAK KOCHAŁA CIĘ I NADAL KOCHA TWOJA NAJŚWIĘTSZA MATKA. Eugeniusz zostaje kapłanem w odpowiedzi na niemożliwą do opisania miłość Boga ku niemu. W czasie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi modli się, aby ze swej posługi kapłańskiej móc udzielić odpowiedzi na tę całkowitą miłość: Doszedłem zatem do przekonania, że w ogóle Cię nie kochałem. Ale kogo kochałem zamiast Ciebie? Demona. Tak, demon był moim bogiem, to dla niego...

Więcej Info


29 listopada

O JEZU, ŻYJĄCY W MARYI, PRZYJDŹ I ŻYJ WE MNIE! Sulpicjanie troszczyli się o to, aby każdy z wychowywanych przez nich kapłanów mógł powiedzieć: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Maryja była przedstawiana jako wzór tej postawy, gdyż Chrystus zamieszkał w Niej w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. W duchowości seminarium „czcić Maryję” oznaczało zatem kontemplować w Niej życie Jezusa i troszczyć się o to, aby w nas Jezus zamieszkał tak...

Więcej Info


28 listopada 2017

OD MARYI UCZYĆ SIĘ, JAK ŻYĆ W JEDNOŚCI Z JEZUSEM. Temat Maryi zjednoczonej z Jezusem oraz będącej wzorem dla jego osobistej komunii z Nim często powraca w latach seminaryjnych Eugeniusza. W poranek Bożego Narodzenia napisał do matki: Ach! moja droga mamo, czy myślicie, że tej nocy nie byłem z wami? Jakże to, rozmyślając o świętej Matce naszego Boga, która została napełniona radością, dając światu Zbawiciela i w tym samym czasie żywo odczuwała ubóstwo i nędzę swojego...

Więcej Info


27 listopada 2017

OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ – DLACZEGO WCZEŚNIEJ O TYM NIE POMYŚLELIŚMY? W wyniku podjętej decyzji Eugeniusz poprosił o nową nazwę i ogarnęła go radość, że właściwie postąpił. Oblaci Maryi Niepokalanej, to przepustka do nieba Dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? List do Henryka Tempiera, 22.12.1825, EO I, t. VI, nr 213. Dlaczego wcześniej nie pomyśleliśmy o tym? W kolejnych dniach przyjrzymy się kilku tekstom, które ukażą nam, jakie miejce Maryja zajmowała w...

Więcej Info


24 listopada 2017

PROSIMY WASZĄ ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, ABYŚMY NAZYWALI SIĘ OBLATAMI MARYI NIEPOKALANEJ. Eugeniusz zdecydowawszy się na zmianę nazwy Zgromadzenia, poprosił zatem papieża, aby oficjalnie nadał nam to imię. Eugeniusz był w stanie wszędzie rozgłosić, że to nazwa, którą nadał nam papież. Jednocześnie Wasza Świątobliwość jest proszona, aby w brewe zatwierdzającym zechciała nam przydzielić nazwę Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi zamiast Oblaci Świętego Karola,...

Więcej Info


23 listopada 2017

OBLACI NAJŚWIĘTSZEJ I NIEPOKALANEJ PANNY MARYI W grudniu nastąpi przerwa w naszych rozważaniach. Ze względu na zbliżające się 8 grudnia nasze patronalne święto chciałbym w tych dniach przygotowania do niego skupić się na Maryi. W ciągu dnia byłem zajęty układaniem prośby, aby przedłożyć ją papieżowi w dniu, w którym przyjmie mnie na audiencji. Dziennik rzymski, 7.12.1825, EO I, t. XVII. Tego dnia przypadało święto Niepokalanego Poczęcia, w czasie nowenny, w dniach...

Więcej Info