Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

23 maja 2018

OBLACI, KTÓRYM NIEOBCE SA TE SPRAWY, ALE WYDAJA SIĘ NIMI GARDZIĆ. Wychodzę z pokoju i udaję się na nabożeństwo pontyfikalne. Och! Jakżebym chciał jeszcze pozostać sam, ale Święty Piotr równie ochoczo zamieszkałby na Taborze. A przecież rozkazano mu, tak samo jak nam, żeby zszedł na nizinę. Nie dla nas odpoczynek, chyba że w niebie. Eugeniusz maluje portret rekolekcji, które były czasem modlitwy zogniskowanej na Regule, niczym chwilą góry Tabor, a więc doświadczeniem przemienienia w obecności…

Więcej Info


22 maja 2018

NASZE SERCE JEDNOCZY SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE, W NASZYM WSPÓLNYM CENTRUM. W tym pięknym tekście została ukazana praktyka oracji, tak ważna dla świętego Eugeniusza. Odnajdujmy się często w Chrystusie Panu, naszym wspólnym miej­scu, w którym serca łączą się, a uczucia pogłębiają. Pomimo fizycznego oddalenia od swych współbraci oblatów święty Eugeniusz zawsze odprawiał orację, był z. nimi zjednoczony dzięki obecności Jezusa w Eucharystii. Codziennie, gdy modlił się w swojej kapicy, był zjednoczony…

Więcej Info


21 maja 2018

21 MAJA 1861 ROKU – WSPOMNIENIE NARODZIN DLA NIEBA ŚW. EUGENIUSZA. W przeddzień swojej śmierci Eugeniusz przekazał oblackiej rodzinie następujące przesłanie: Powiedzcie im, że umieram szczęśliwy, umieram szczęśliwy, że dobry Bóg mnie raczył mnie wybrać, abym w Kościele założył Zgromadzenie Oblatów. Dalej mówił: Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz. Józef Fabre, Okólnik z 1861. W poprzednim roku Zgromadzenie Oblatów i archidiecezja marsylska…

Więcej Info


18 maja 2018

OBLACJA: PORZUCIĆ DZIECIŃSTWO, BY STAWAĆ SIĘ LUDŹMI DOSKONAŁYMI W CHRYSTUSIE. W dzień Wszystkich Świętych Eugeniusz nosił w sercu Piotra Auberta, który poświęcił się Panu poprzez wieczystą oblację. Ten znak poko­ju i wszelkie łaski obcowania świętych dotarły daleko, przybędą i do was, tego jestem pewien, ponieważ poświęcenie, z jakiego wypływają, zostało ofiarowane nie tylko za obecnych, ale i za was. Najmłodszy z naszej dro­giej rodziny, dobry Pierre, dzisiaj kończy dzieciństwo, staje się…

Więcej Info


17 maja 2018

NOSIĆ SIEBIE W SERCU I NA MODLITWIE. Wiele czasu spędziliśmy rozważając prywatne rekolekcje, podczas których Eugeniusz medytował nad Konstytucjami i Regułami. Dzisiaj powracamy do codzienności – do jego obowiązków superiora swojej rodziny zakonnej. Aby dać wam dowód mojej dobrej woli, nie zakończę moich rekolek­cji bez napisania do was chociaż paru słów. Przekonacie się moi drodzy, że jesteście moją pierwszą myślą przy zstępowaniu ze świętego wzgórza, gdzie, zgodnie z Regułą i radą naszego…

Więcej Info


16 maja 2018

ZAPROSZENIE, ABYŚMY SIĘ ODNOWILI JAK UCZNIOWIE. Święty Eugeniusz kończy swe rekolekcje stwierdzeniem, że wszystko, co zostało zapisane w Regule, wszystko, co było przedmiotem jego medytacji znajduje się w Regule, aby wzmocnić ducha naszego powołania. Inaczej mówiąc, wszystko, co jest w naszej Regule ma na celu pomóc nam w skupieniu się na naszym chrzcielnym powołaniu uczniów, czemu dajemy wyraz w naszej relacji z Bogiem, z bliźnimi oraz z sobą w świetle Ewangelii. Wszystkie te rzeczy są bardzo…

Więcej Info


15 maja 2018

Z POKORĄ PODDAĆ SIĘ TEMU, KTÓRY SPOŚRÓD BRACI ZOSTAŁ WYBRANY, ABY REPREZENTOWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA. Medytacje Eugeniusza nad Regułą doprowadziły go do skomentowania kilku dziedzin relacji ze Zbawicielem, jakie przeżywał w swoim codziennym życiu. Ich nagrodą, chwałą i wdzięcznością jest posługa, jaką pełnią. Istotne jest, aby pamiętali, iż są prostymi narzędziami Jezusa Zbawiciela. Potrzebują ćwiczyć się w pokorze (to znaczy, że chodzi o Jezusa a nie o mnie). Oraz o zwyczajną współpracę z…

Więcej Info


14 maja 2018

BRAK KAPRYSÓW, OZNAK OBOJĘTNOŚCI LUB OZIĘBŁOŚCI. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem (J 15,12). Eugeniusz kontynuuje rekolekcyjną medytację: „Będą związani ścisłymi więzami najgorętszej miłości”, nie po­winni więc gniewać się na siebie, nie powinni siebie zasmucać ozna­kami obojętności lub oziębłości. Będą związani ścisłymi więzami najgorętszej miłości. Wszyscy poddadzą się świętemu posłuszeństwu pod przewodnictwem superiora. Nie chodzi tutaj jedynie…

Więcej Info


11 maja 2018

BĘDĄ STARALI SIĘ STAĆ DRUGIM JEZUSEM CHRYSTUSEM, SZERZAC WSZĘDZIE PRZYJEMNA WOŃ TYCH MIŁYCH CNÓT. Święty Eugeniusz kończy swoja medytację o cnotach podsumowując cel i środki, aby praktykować Ewangelię: Miłujcie Boga całym waszym sercem, całą swoją duszą, a bliźniego jak siebie samego. Mapą umożliwiającą dojście do celu są słowa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem (J 15,12), jak ja cię kocham. Cnoty wskazują nam środki, konieczne cechy, aby mieć…

Więcej Info


10 maja 2018

  WSZYSTKIE NASZE OBOWIĄZKI I BYT PRZEMIENIĆ W CZAS DLA BOGA. Powołaniem mazenodowskiej rodziny jest naśladowanie życia Jezusa i Apostołów. Nasze powołanie to ukazywanie obecności Jezusa Chrystusa w naszych codziennych obowiązkach. To praktykowanie cnót, czego Jezus uczył apostołów a poprzez nich także i nas. Trzeba więc żyć ich życiem, wypełniać ich posługę, praktyko­wać ich cnoty? Żadnej wątpliwości: „jedna część życia będzie po­święcona na modlitwę, wewnętrzne skupienie i kontemplację w…

Więcej Info