Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

5 marca 2018

MUSZĘ CAŁKOWICIE UWOLNIĆ SIĘ OD MYCH CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW. Przed rozpoczęciem rekolekcji – czasu intensywnej modlitwy – Eugeniusz podejmuje wiele postanowień, aby ten czas samotności przed Bogiem był owocny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Oto, co muszę zrobić podczas tych rekolekcji: 1.Całkowicie uwolnić się od mych codziennych obowiązków, nie chcieć o nich słyszeć, obojętnie, co się stanie. 2. Nie widzieć żadnej osoby z zewnątrz, która choćby tylko przy­szła mi…

Więcej Info


26 lutego 2018

PRAGNIENIE PRZYGOTOWANIA SIĘ NA ŚMIERĆ NA WYPADEK GDYBY… Eugeniusz z powodu swojej choroby, wymagającej długiej rekonwalescencji, przeżył wiele trudnych lat. Gdy odzyskiwał siły, musiał zmierzyć się z wydarzeniami politycznymi i prześladowaniami wywołanymi przez rewolucję 1830 roku i antyreligijnym nastawieniem rządu. Pod koniec 1831 roku pojawiło się zagrożenie epidemii cholery, która pojawiła się w porcie w Marsylii. Był gotowy, aby gdy zajdzie potrzeba, zaryzykować swoje życie, pracując dla…

Więcej Info


23 lutego 2018

ICH OSOBY NIE SĄ W STANIE WSTRZĄSNĄĆ MOIMI ZASADAMI, KTÓRE SĄ OPARTE NA ŚLEPEJ WIERZE. Eugeniusz napisał do osoby publicznej, która miała odmienne zapatrywania religijne niż on: Jestem oburzony, że niedyskrecja kilku naszych misjonarzy mogła pana doprowadzić do wniosku, że byłem w szeregach najbardziej zaciekłych pana przeciwników, którzy znajdowali się w szeregach pańskich braci. Z pewnością nie jestem przeciwnikiem żadnego z moich braci. Zgadzam się z tym, że nie podzielam opinii…

Więcej Info


22 lutego

NIECH NIE POZWALA SWOJEMU UMYSŁOWI ZBACZAĆ NA TORY PRZYSZŁOŚCI, KTÓRA BYĆ MOŻE NIGDY NIE NASTĄPI. W scholastykacie w Billens przebywali gorliwi i mający wspaniałomyślne idee młodzi ludzie. Jednak niektórym z nich brakowało zmysłu praktycznego, o czym Eugeniusz wspomina superiorowi, ojcu Mille. Zalecam ci odwieść ojca Ricarda od jego planów podróży zamorskiej. Nie ma mowy; niech uważa się za szczęśliwego, ponieważ pracuje przed czasem w winnicy Ojca rodziny. Niech pokornie kroczy przed Nim i nie…

Więcej Info


21 lutego 2018

W ŁĄCZNOŚCI Z BOGIEM NIECH Z UFNOŚCIĄ OJCIEC PODĄŻA NAPRZÓD. Ojciec Mille miał 33 lata, gdy został wyświęcony na kapłana, był nim zaledwie 15 miesięcy i został superiorem oblackiego scholastykatu w Szwajcarii. Był młody i brakowało mu doświadczenia, ale kryzys polityczny we Francji zmusił Eugeniusza do powierzenia mu tej odpowiedzialności. Uważał, że to ciężkie brzemię, a Eugeniusz pisał do niego, by dodać mu odwagi: Toteż jeśli cał­kowicie zrezygnujesz z siebie samego, ze swoich upodobań, z…

Więcej Info


20 lutego 2018

NAWET JEŚLI JESTEŚMY NICZYM, MOŻEMY WIELE Z BOŻĄ POMOCĄ. Słowa odwagi, że Bóg jest blisko, kiedy staramy się rozeznać Jego wolę: Gdyby to było coś innego niż świę­te pragnienie, znając potrzeby, mogliby sami temu zaradzić. Na razie po­przestańmy na tym. Osobiście szczerze się cieszę z serdeczności, jakich doznałeś podczas swoich rekolekcji. Nie żałowałbym danego ci szczęścia, jeśli gdzieś w głębi żywisz przekonanie, że jesteśmy niczym, ale możemy wiele z pomocą Bożą, kiedy pozostając w stanie…

Więcej Info


19 lutego 2018

WIDZIAŁEM WAS W NIM, CHOCIAŻ TAK ODDALENI, BYLIŚMY NIEZWYKLE BLISKO SIEBIE. Eugeniusz lato spędził w Szwajcarii wraz ze scholastykami, którzy przygotowywali się do posługi misjonarskiej. Był zawsze smutny ilekroć opuszczał tę wspólnotę, aby powrócić do Marsylii do trudnych obowiązków wikariusza generalnego w tym tak ciężkim czasie dla Kościoła. Nigdy mi się nie uda, moje drogie dzieci, zachować tyle stoickiego spokoju, aby być nieczułym w chwili wyjazdu z takiej wspólnoty jak wa­sza. Na…

Więcej Info


16 lutego 2018

KRZYŻ NADAL JEST PRZYCZYNĄ PODZIAŁU. Yvon Beaudoin kreśli nam dalszy plan innego wydarzenia o charakterze religijnym: Burmistrz wystąpił o zlikwidowanie procesji na święto Wniebowstąpienia. Mimo to JE Fortunat zorganizował ją. Grupa mężczyzn zaczepiła młode dziewczęta otwierające pro­cesję, na chwilę przejęli krzyż, jednak maszerujący katolicy dzielnie go obronili. ...Cóż za wspaniali ludzie w Marsylii! Daleko takich szukać! Tak, ten zamach zasłużył na karę, którą słusznie wymierzono…

Więcej Info


15 lutego 2018

ŻYCIE CODZIENNE PRZYSZŁYCH, MŁODYCH OBLACKICH STUDENTÓW. Nie tyle głęboka myśl duchowa, ale jedynie rzut oka na zabawną narrację Eugeniusza w liście do ojca Tempiera na temat życia codziennego w seminarium w Billens. Wszyscy mają się dobrze. W zasadzie jedyną rzeczą, jakiej odmawiają sobie generalnie mieszkańcy, jest wino. Pija się je tylko w czasie wizyt. Zresztą, nie myśli się o tym. Codzienne pożywienie jest bardzo dobre. Każdego dnia dostają zupę, mogą jej zjeść dwa talerze, duży ka­wałek…

Więcej Info


14 lutego 2018

POKAZANO MI JEDYNIE KROWI NAWÓZ. Pisząc do ojca Tempiera o Billens i o gospodarstwie, które było własnością oblatów i seminarium był nieco sfrustrowany brakiem sukcesów oblatów w hodowli. Nie rozumiem niczego z kombinacji z krowami; sprzedali krowy mleczne, kupili za nie młodsze, które nie dają prawie nic. Nie zgłębiłem jeszcze tej tajemnicy, ale sądzę, że Mille dał się wystrychnąć na dudka rolnikowi dbającemu tylko o swój interes, nie zawsze taki sam jak nasz. Tymczasem wszystkie zakupy…

Więcej Info