Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

22 listopada 2017

PRZEŚLADOWANIA NA TLE RELIGIJNYM CIĄGLE TRWAJĄ. Eugeniusz wreszcie powrócił do Marsylii, gdzie namacalnie mógł doświadczyć antyreligijnego nastawienia rządu. Zachował spokój, ufając, że Bóg nigdy nie opuści Kościoła ani jego oraz dokonał wyboru: ukochać wyroki Boga nawet wtedy, gdy wydają mi się one zbyt surowe. Pisząc do scholastyków w Szwajcarii zaleca im rozwagę. ...Odtąd będzie do mnie ojciec pisał z Marsylii. Nie muszę przypomi­nać, że nieostrożnością...

Więcej Info


20 listopada 2017

JESTEM PEŁEN PODZIWU DLA JEGO PIĘKNYCH UCZUĆ. Jean-Baptiste Honorat był superiorem domu w Nîmes, ale wydarzenia po rewolucji z 1830 zmusiły do zamknięcia go i wyjazdu wspólnoty. Rząd nie pozwalał głosić misji. Ojciec Honorat zaproponował inną posługę – głoszenie kazań w parafiach. Honorat napisał do mnie, jak się tego spodziewałem, ale nie odpowiem mu, ponieważ myślę, że jesteście w kontakcie. Przekaże mu ojciec moje odczucia odnośnie do tego, o co mnie prosi....

Więcej Info


17 listopada 2017

UWIELBIAM JEGO ŁZY I DRŻENIE PRZY GROBIE ŁAZARZA. Dla świętego Eugeniusza był to moment bardzo trudny, zwłaszcza teraz, gdy tragicznie zmarł oblat, którego kochał i podziwiał. Eugeniusz ukazuje swe przygnębienie i krytykuje tych, którzy utrzymują, iż nie zachodzi potrzeba wyrażenia bólu. Ten rodzaj doskonałości pewnie jest mi ofiarowany, chociaż bym go nie chciał. Powiem więcej, on jest dla mnie w pewnym sensie powodem skandalu, kiedy widzę, jak w niektórych historiach...

Więcej Info


16 listopada 2017

PROŚCIE BOGA, ABY UDZIELIŁ MI ŁASKI CAŁKOWITEGO POGODZENIA SIĘ Z PLANAMI JEGO MIŁOSIERDZIA. Więc wam donoszę z bólem, że Pan zawezwał do siebie naszego drogiego o. Capmasa 10 bieżącego miesiąca o 12.30, po długiej i boles­nej agonii. Donoszą mi, że nie był w stanie porozumieć się z powodu totalnego wycieńczenia, ale przynajmniej z wielką pobożnością uczest­niczył we wszystkich pobożnych aktach, jakie mu sugerowano. Został złożony w grobowcu seminaryjnym w...

Więcej Info


15 listopada 2017

ALE ON JEST WŁADCĄ WSZYSTKIEGO I WSZYSTKICH! Dobry Bóg chce nas prowadzić drogą doświadczeń i przeciwności: akceptujmy wszystko z Jego ręki. Potrzebujemy mocno oprzeć się na tych wielkich zasadach, ponieważ w tej chwili grozi nam duże nieszczęście. Wielkim zmartwieniem była choroba ojca Józefa Campasa, o którym Yvon Baudoin napisał: Ojciec Campas w wieku 39 lat wstąpił do nowicjatu. Przez kilka miesięcy był mistrzem nowicjuszy, następnie misjonarzem w departamencie...

Więcej Info


14 listopada 2017

W DOŚWIADCZENIU I NIEPOKOJU ZGADZAMY SIĘ NA WSZYSTKO, CO POCHODZI OD BOGA. … [o. Grassi] napisał do mnie w podobnym duchu (Aluzja do o. Grassiego z Turynu, z którym Założyciel był w kontakcie, mając na myśli osiedlenie się na Sardynii). Czekajmy cierpli­wie i z pokorą na moment wybrany przez Pana, ale nie przestawajmy Go usilnie prosić, abyśmy stali się godnymi czynić Jego wolę. Bóg chce nas prowadzić drogą doświadczeń i przeciwności: akceptujmy wszystko z Jego ręki....

Więcej Info


13 listopada 2017

NIE MOGĘ SOBIE UZMYSŁOWIĆ, ŻE KTOŚ MOŻE ZADOWOLIĆ SIĘ, ŻE NIE STAJE NA WYSOKOŚCI ZADANIA. Eugeniusz oczekiwał, że ci wszyscy, którzy żyli oblackim i pochodzącym od Boga duchem zechcą żyć podług ewangelicznej regularności. Był zakłopotany, kiedy zauważał przeciętność w życiu tym ideałem. Kiedy mówię o regularności, rozumiem przez to wierność duchowi i lite­rze Reguł, które zobowiązują do poważnej pracy nad sobą, byśmy stawali się doskonalszymi (…)...

Więcej Info


10 listopada 2017

PRZEZ REGULARNOŚĆ ROZUMIEM WIERNOŚĆ POWAŻNĄ PRACĘ NAD SOBĄ ZGODNIE Z DUCHEM I LITERĄ REGUŁ. Eugeniusz ciągle cieszy się z czasu spędzonego ze scholastykami w Szwajcarii oraz z ich młodzieńczego entuzjazmu dla życia zakonnego i wspólnoty. ...„Nie mogę pominąć Billens, które jest prawdziwym ziemskim rajem… Ich ideały porównuje z niektórymi starszymi oblatami z Francji, którzy powinni być wzorami dla młodych: gdzie cnoty i anielskie życie wszystkich jego...

Więcej Info


9 listopada 2017

UWAŻAM, ŻE NAJWYŻSZYM STOPNIEM IGNORANCJI JEST MYŚLENIE, ŻE SIĘ WIE TO, CZEGO INNY NAPRAWDĘ NIE WIE. Dwie refleksje, jakie święty Eugeniusz snuje wobec scholastyków, oparte są na jego własnej postawie sprzed dwudziestu lat, gdy sam był seminarzystą: Jeśli chcę być trochę przydatny w posłudze, trzeba abym jeszcze wiele studiował [s. 2] i bardzo pewne jest, że w tym stanie, w jakim się znajduję, nie mógłbym niczego podjąć z całko­witą pewnością sumienia. Wiem...

Więcej Info


8 listopada 2017

OBLACKIE SPOJRZENIE NA STUDIA. Eugeniusz pisząc do ojca Mille i scholastyków w Szwajcarii zwraca uwagę, że studiowanie powinno doprowadzić studiującego do doświadczenia Boga. Nigdy nie traćcie z oczu tego, że pracujecie dla Boga i chwała Jego imienia wchodzi w grę, a Kościół wymaga od was tej przysługi. To wam mówię, abyście podchodzili do studiów w sposób nadprzyrodzony i je uświęcali przez prawość intencji, pozostawiając na boku wszelką miłość własną, nie...

Więcej Info