1. Liturgia godzin

„Oblaci przez Liturgię godzin, modlitwę Kościoła, Oblubienicy Chrystusowej, oddają chwałę Ojcu za Jego wspaniałe dzieła i proszą, aby błogosławił ich posłannictwu. Normalnie każdy komunitet odmawia wspólnie część Liturgii Godzin. Tam, gdzie to jest możliwe, zaprasza wiernych do udziału w tej oficjalnej modlitwie Kościoła” (K33).

Ojciec Założyciel
Artykuł 33 Konstytucji przedstawia myśl Założyciela w sprawie wspólnego odmawiania świętego oficjum. Jest ono służbą Zgromadzenia (por. Konstytucje z 1927, cz. I, r. 1, art. 4) i „źródłem błogosławieństw, które spływają z nieba na posługę całego Zgromadzenia” (tamże, cz. I, r. 3, § 6, art. 1).

Oblacki zwyczaj
Zgodnie z zachętą Soboru Watykańskiego II ( Konst. o Liturgii św, nr 99). dziś wspólnoty oblackie często posługują się Jutrznią jako modlitwą poranną, a Nieszporami jako modlitwą wieczorną. Z Modlitwą w ciągu dnia łączy się rachunek szczegółowy. Po odmówieniu Modlitwy na zakończenie dnia, wspólnie lub prywatnie, mówi się „Cała piękna jesteś, o Maryjo” (por. Kap. gen. 1856 r.).