14 lipca – MISJA SPEŁNIONA. KOŚCIÓŁ NAS UZNAŁ

Po czterech miesiącach gorączkowych starań Eugeniusz mógł obwieścić, że tekst aprobującego brewe był gotowy do podpisania przez papieża. Misja spełniona! […]

15 lipca 2014

Po czterech miesiącach gorączkowych starań Eugeniusz mógł obwieścić, że tekst aprobującego brewe był gotowy do podpisania przez papieża. Misja spełniona!

LIST APOSTOLSKI Z APROBATĄ UDZIELONĄ Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEZ NASZEGO OJCA ŚWIETEGO LEONA XII INSTYTUTOWI, REGUŁOM I KONSTYTUCJOM MISJONARZY OBLATóW NAJŚWIĘTSZEJ I NIEPOKALANEJ PANNY MARYI.

Eugeniusz powiadamia ojca Tempiera:

Chcę dziś ukończyć swój list, aby jutro odszedł. Brulion brewe został przepisany na czysto. Msgr. Cappaccini nosi go, aby go przedstawić papie­żowi do podpisu. Może w tych godzinach to już się stało. Już się tym nie zajmuję.

List do Henryka Tempier, 20.03.1826, w: EO I, t. VII, nr 231.

Dzięki zatwierdzeniu oblaci mogli obecnie na solidnym fundamencie budować przyszłość, niezależnie od trudności, które na ich drodze stawiały zewnętrzne siły.

Z racji historycznej wagi tego dokumentu, w kolejnych dniach będę go zamieszczał fragment po fragmencie.

Nie możecie budować wielkiej budowli na słabych fundamentach. Jeśli zamierzacie stanowić silną superstrukturę, musicie mieć solidny fundament. Gordon B. Hinckley