25 lutego – ZAPEWNIĆ RÓWNOWAGĘ I KOMPLEMENTARNOŚĆ

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: ZAPEWNIĆ RóWNOWAGĘ I KOMPLEMENTARNOŚĆ Streszczeniem kolejnej sekcji naszej pierwszej Reguły są równowaga i komplementarność: Misjonarze podzielą się […]

25 lutego 2016

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: ZAPEWNIĆ RóWNOWAGĘ I KOMPLEMENTARNOŚĆ

Streszczeniem kolejnej sekcji naszej pierwszej Reguły są równowaga i komplementarność:

Misjonarze podzielą się w ten sposób, że gdy jedni we wspólnocie będą się ćwiczyć w zdobywaniu cnót i wiedzy właściwej dobremu misjonarzowi, inni będą przemierzać wioski, aby tam głosić Słowo Boże. Po zakończeniu swych wypraw apostolskich powrócą do wspólnoty, aby w niej odpocząć po trudach, oddając się wykonywaniu posługi mniej uciążliwej, i żeby przez medytację i przez studium przygotować się do uczynienia swojej posługi jeszcze bardziej owocną, gdy zostaną wezwani do nowych prac.
Prośba o zatwierdzenie skierowana do Wikariuszy Generalnych z Aix, 25.01.1816, w: EO I, t. XIII, nr 2.

Równowaga: Eugeniusz pragnął zrównoważonego stylu życia złożonego z precyzyjnych elementów, aby je podsycać modlitwą, studium i spokojnym życiem wspólnotowy, aby być misjonarzem przepełnionym energią, duchowością i wiedzą. Na nieszczęście gorliwość misjonarzy zakłócił ten idylliczny obraz, ponieważ nie byli w stanie powstrzymać się od dania wspaniałomyślnej odpowiedzi na tyle palących potrzeb, które tak bardzo ich poruszały. Z tego powodu ucierpiało ich zdrowie, a wielu zmarło nie dożywszy trzydziestu lat. Sam Eugeniusz dawał przykład jak można się wykończyć w służbie najbardziej opuszczonym. Ojciec Tempier kilkakrotnie zmuszał go do odpoczynku i troski o zdrowie.
Ideał równowagi był bardzo mądry, kiedy bowiem widzimy, że Eugeniusz, postępując w latach i w mądrości, wywiera presję na oblatów, aby te równowagę zachowywać. On sam, jako pasterz drugiego co do wielkości miasta we Francji i Superior Generalny rozwijającego się zgromadzenia, miał bardzo napięty plan dnia. Mimo to znajdował czas na przedłużoną modlitwę, studium Pisma Świętego i teologii oraz na przyjmowanie ludzi i chwile odpoczynku.
Komplementarność polegała na tym, że jeśli członkowie wspólnoty byli w terenie, aby głosić misje, ci ze wspólnoty, którzy pozostali w domu, wspierali ich pracą i modlitwą. Misjonarze, którzy głosili Ewangelię, byli wspierani i wzmacniani modlitwą swych braci..

System jest zrównoważony, jeśli stanowiące go siły są rozłożone w taki sposób, że jedna z drugą uzupełniają się jak dwa jednakowe ciężarki na wadze. R. Arnhem