7 marca – ZACHĘCIĆ INNYCH, ABY WIĘCEJ MARZYLI I CHCIELI BYĆ KIMŚ WIĘCEJ

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: ZACHĘCIĆ INNYCH, ABY WIĘCEJ MARZYLI I CHCIELI BYĆ KIMŚ WIĘCEJ Kiedy misjonarze przedstawili swe oświadczenie władzom diecezjalnym […]

7 marca 2016

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: ZACHĘCIĆ INNYCH, ABY WIĘCEJ MARZYLI I CHCIELI BYĆ KIMŚ WIĘCEJ

Kiedy misjonarze przedstawili swe oświadczenie władzom diecezjalnym i wybrali superiora, rozpoczęli dziesięciodniowe dni modlitwy i skupienia przed ich pierwszą misją ludową, która 11 lutego miała rozpocząć się w Grans. W ten sposób przed każdą misją postanowiono przeznaczyć czas na intensywną modlitwę:

W przeddzień wyjazdu misjonarze, którzy zaznali szczęścia, aby zostać wyznaczeni, po modlitwie wieczornej rozpoczną rekolekcje. Te rekolekcje będą trwały jeden dzień.
Reguła z 1818 roku, rozdział drugi, §2.

Dni modlitwy były nieodzowne skoro misjonarze chcieli pozostać wierni swemu ideałowi posługi polegającej na zapraszaniu innych do wejścia w tę samą relację z Bogiem, jaką nawiązali misjonarze.
Również dzisiaj oryginalna założycielska wizja nadal znajduje swe odzwierciedlenie w naszej Regule:

Oblaci, „przeznaczeni do głoszenia Ewangelii Bożej” (Rz 1, 1), idąc za Jezusem Chrystusem porzucają wszystko. Aby być Jego współpracownikami powinni głębiej Go poznać, z Nim się utożsamić, pozwolić Mu, aby w nich żył. Usiłując odtworzyć Go w swoim życiu, chcą być posłuszni Ojcu, nawet aż do śmierci, i z bezinteresowną miłością oddają się służbie Ludowi Bożemu. Ich apostolski zapał ma wsparcie w bezwarunkowym darze ich oblacji, w oblacji nieustannie odnawianej w odpowiedzi na wymogi posłannictwa. K 2

Obecnie nasza oryginalna założycielska wizja ciągle nawiązuje do początków oraz zmierza ku nowym horyzontom:

Charyzmat świętego Eugeniusza de Mazenoda, który jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, promieniuje w świecie. Ludzie świeccy czują się wezwani do udziału w nim zgodnie ze swoim stanem życia i do przeżywania go w sposób zależny od różnych środowisk i kultur. Uczestniczą oni w charyzmacie w duchu komunii i wzajemności między sobą i z oblatami. R 37a

Jeśli wasze działania pobudzają innych, aby więcej marzyli, więcej się nauczyli, więcej czynili i chcieli stawać się kimś więcej, jesteście przywódcą. Quincy Adams