28 kwietnia – PRACOWNICY ZBAWICIELA

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: PRACOWNICY ZBAWICIELA Dokument sporządzony 25 stycznia 1816 roku, nad którym pochylaliśmy się w ciągu ostatnich tygodni, jest […]

28 kwietnia 2016

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: PRACOWNICY ZBAWICIELA

Dokument sporządzony 25 stycznia 1816 roku, nad którym pochylaliśmy się w ciągu ostatnich tygodni, jest naszą pierwszą regułą i wizją fundacji. Był zrębem, na którym przez dwieście lat byliśmy powoływani, aby dawać życie. Ta założycielska wizja również obecnie jest naszym przewodnikiem.
Dwa lata później, w 1818 roku, Eugeniusz i misjonarze napisali obszerniejszą i bardziej zrozumiałą Regułę. W niej, a zwłaszcza w tym precyzyjnym opisie, zawiera się założycielska wizja:

Jakiż cel może być wznioślejszy niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami – Apostołowie. Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego. Chociaż z uwagi na obecnie zbyt szczupłą ich liczbę oraz na bardziej naglące potrzeby otaczającego ich ludu muszą na razie ograniczyć swą gorliwość do ubogich z naszych wiosek i miast, to jednak ich ambicje powinny ogarniać świętymi pragnieniami rozległy obszar całej ziemi.

Reguła z 1818 roku, część pierwsza, rozdział pierwszy. Cele Instytutu, §3. Nota Bene, w: Missions, 78 (1951) s. 15
Każdy członek mazenodowskiej rodziny jest opisywany jako pracownik Zbawiciela. Jako że każdy z nas kieruje się charyzmatem świętego Eugeniusza oraz pociąga go jego duchowość i misja, stajemy się współpracownikami Zbawiciela. Jako kapłani i bracia jesteśmy pracownikami Pana dzięki naszym ślubom i posłudze, jako świeccy stowarzyszeni i partnerzy w misji pracownikami Pana jesteśmy poprzez wielorakie wspomaganie misji, będąc pracownikami, dobrodziejami, duchowymi towarzyszami, parafianami i przyjaciółmi… Każdy z nas jest oddanym Panu pracownikiem, nawet ci rzekomo najmniej ważni i ulegli aż po najważniejszych. Każdy z nas jest elementem miłości Zbawiciela do świata.

Chrystus obecnie na ziemi nie ma ciała, ani ręki ani nogi, tylko nasze. Wasze oczy są oczyma Chrystusa, dzięki którym okazuje swe współczucie światu. Wy jesteście stopami Chrystusa, dzięki którym przechodzi dobrze czyniąc. Waszymi rękami teraz nas błogosławi. Teresa z Avila