2 maja – NASZA PIERWOTNA WIZJA ROZSZERZA SIĘ, ABY DOTRZEĆ KU NOWYM HORYZONTOM

NASZA PIERWOTNA WIZJA ROZSZERZA SIĘ, ABY DOTRZEĆ KU NOWYM HORYZONTOM Trzydzieści siedem lat po założeniu oblicze zgromadzenia uległo zmianie. W […]

4 maja 2016

NASZA PIERWOTNA WIZJA ROZSZERZA SIĘ, ABY DOTRZEĆ KU NOWYM HORYZONTOM

Trzydzieści siedem lat po założeniu oblicze zgromadzenia uległo zmianie. W Aix-en-Provence rozpoczęliśmy w sześciu, a w 1853 roku byliśmy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Anglii, na Cejlonie i w Natalu. Istniała potrzeba, aby pierwotna wizja nadal się rozwijała, by w obliczu nowej rzeczywistości udzielić odpowiedzi. W Regule z 1853 roku Eugeniusz w następujący sposób wyraził ten ideał:

Ten, kto zechce być jednym z nas, musi pałać pragnieniem własnej doskonałości, płonąć miłością względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła oraz żarliwą gorliwością o zbawienie dusz.

Pragnąc poświęcić się wyłącznie służbie Bogu i Kościołowi czy to na misjach, czy w innych posługach Zgromadzenia, będzie musiał uwolnić swe serce od wszelkiego nieuporządkowanego umiłowania spraw ziemskich, jak również od nadmiernego przywiązania do krewnych i do stron rodzinnych oraz wyzbyć się wszelkiego pragnienia korzyści, a bogactwa uważać raczej za błoto, aby nie szukać innego zysku niż Jezus Chrystus.

Wreszcie, będzie musiał mieć wolę wytrwania aż do śmierci w wierności i posłuszeństwie Regułom naszego Instytutu. Reguła z 1853 roku

Wiara jest nastawieniem całej osoby, która staje się zamysłem i celem nadziei i walk, myśli działań. James W. Fowler