3 maja – PO DWUSTU LATACH CIĄGLE AKTUALNE WYZWANIE

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: PO DWUSTU LATACH CIĄGLE AKTUALNE WYZWANIE Upłynęło dwieście lat odkąd Eugeniusz i jego pierwsi towarzysze w swoich […]

4 maja 2016

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: PO DWUSTU LATACH CIĄGLE AKTUALNE WYZWANIE

Upłynęło dwieście lat odkąd Eugeniusz i jego pierwsi towarzysze w swoich pismach i działaniu wyrazili założycielską wizję. Dzisiaj ta pierwotna wizja nadal nas inspiruje i w specjalny sposób wyraża się w przejrzanej w 2012 roku Regule. Pierwsze dziesięć naszych Konstytucji ukazują założycielską wizję oraz ducha, który nadal nas pobudza i wyrażał się na przestrzeni wieków. W kolejnych dniach będę się tym z wami dzielił.

Wezwanie Jezusa Chrystusa, posłyszane w Kościele poprzez potrzeby zbawienia ludzi, jednoczy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Chrystus zaprasza ich, aby szli za Nim i uczestniczyli w Jego posłannictwie słowem i czynem.

Zgromadzenie jest kleryckie na prawie papieskim. Łączy ono w apostolskich wspólnotach kapłanów i braci, którzy wiążą się z Bogiem przez śluby zakonne; współpracując z Chrystusem Zbawicielem i naśladując Jego przykład, poświęcają się głównie ewangelizacji ubogich. K 1

Bóg wzywa was do pewnego rodzaju pracy, wy odczuwacie największą potrzebę, aby ja wykonać, i świat potrzebuje, aby została wykonana… Miejsce, gdzie wzywa was Bóg jest tam, gdzie z waszym prawdziwym głodem spotyka się głęboka radość. L. Buechner