21 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA: ŻYWIĄC PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA. Oczyma […]

21 kwietnia 2017

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:

ŻYWIĄC PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3, 10). K 4

Od swego pierwszego kazania Eugeniusz nieustannie zapraszał ubogich, aby zrozumieli przemieniające zaproszenie do zmartwychwstania w ich życiu.

Przyjdźcie więc, aby dowiedzieć się, kim jesteście w oczach wiary.

Ubodzy Jezusa Chrystusa, strapieni, nieszczęśliwi, cierpiący, chorzy, pokryci wrzodami, wy wszyscy, których przytłacza bieda, moi bracia, moi drodzy bracia, moi godni szacunku bracia, posłuchaj­cie mnie.

Jesteście dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzica­mi Jego wiecznego Królestwa, wybraną cząstką Jego dziedzictwa. Jesteście, według słów świętego Piotra, narodem świętym, jesteście królami, jesteście kapłanami, jesteście w pewnym sensie Bogami, „wszyscy jesteście Bogami i synami Najwyższego”.

Podnieście więc waszego ducha, niech rozszerzy się wasza upo­korzona dusza, przestańcie płaszczyć się po ziemi: „wszyscy jeste­ście Bogami i synami Najwyższego” (Ps 81, 6).

 

Swobodne kazania wygłoszone w języku prowansalskim w kościele Świętej Magdaleny w 1813 roku. [Notatki wstępnego kazania, wygłoszonego 3 marca, w środę popielcową],  w: EO I, t. XV, nr 114.