Nowenna o powołania oblackie – dzień 7

BRATERSCY – Ludzie wspólnoty Prośba skierowana do Boga, aby nadal posyłał robotników na swoje żniwo i do naszego Zgromadzenia, to […]

27 maja 2017

BRATERSCY – Ludzie wspólnoty

Prośba skierowana do Boga, aby nadal posyłał robotników na swoje żniwo i do naszego Zgromadzenia, to nie jedyny krok, który należy wykonać. Nie wystarczy zbudować domu, aby w nim wygodnie żyć i mieszkać, aby inni czuli się szczęśliwi. Modlitwa o powołania oznacza także troskę, aby ten kto już wstąpił do naszej rodziny zakonnej nie opuścił jej zawiedziony.

Jeśli modlimy się, to musimy także pracować nad umocnieniem tego, o co modliliśmy się, nieustannie współpracować przy przygotowaniu domu dla tego, kto przyjdzie. Nie chodzi tylko o pracę murarza, ale o pracę rolnika i uprawiającego winorośle, aby zatroszczyć się o winnicę Pana, o winorośle wraz z jej pędami. Trzeba sprawić, aby wszystko było zjednoczone w obrębie jednej winnicy. Należy współpracować w celu nawiązania dobrych relacji w świecie, gdzie razem będziemy wzrastali w braterstwie. Tylko i wyłącznie w ten sposób będziemy w stanie zaprosić innych na nasze święto przebaczenia i przyjaźni, i razem skosztować nowego wina braterskiej miłości.

Modlitwa

Panie, Ty poleciłeś swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali tak, jak Ty ich umiłowałeś, aby sobie przebaczali siedemdziesiąt siedem razy: naucz mnie drogi miłości i miłosierdzia, otwórz moje serce, spraw, abym znalazł czas, aby być u boku mojego brata, zwłaszcza, gdy zauważam, że jest zmęczony, zniechęcony, kuszony, kiedy zamyka się w swojej pysze lub wstydzie, kiedy nie wie, jak prosić o pomoc, ucieka i oddala się w pustkę.