Obrady Oblackiego Funduszu Inwestycyjnego

W dniach 6-8 czerwca b. r., w oblackim domu w Warszawie, odbywają się obrady Oblackiego Funduszu Inwestycyjnego (OIP ­‑ Oblate […]

6 czerwca 2017

W dniach 6-8 czerwca b. r., w oblackim domu w Warszawie, odbywają się obrady Oblackiego Funduszu Inwestycyjnego (OIP ­‑ Oblate Investment Pool). W sesji bierze udział zarząd Funduszu. Obraduje czterech oblatów z różnych krajów, w tym ekonom generalny, o. Marek Dessureault, oraz pięć innych osób. Podstawowe cele Funduszu to profesjonalne zarządzanie zasobami finansowymi poszczególnych jednostek Zgromadzenia jako dziedzictwem ubogich i narzędziem misji. Fundusz stara się czynić to w sposób konsekwentny i etyczny, inwestując dobra finansowe w nienaganne moralnie cele. Do Funduszu przyłączyły się inne jednostki kościelne.

Więcej danych nt. OIP zob. https://oiptrust.org/.

(ln)