10 lipca

This is a custom heading element.

10 lipca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: GORLIWOŚĆ EUGENIUSZA BIERZE GÓRĘ NAD JEGO ZDROWYM ROZSĄDKIEM.

Eugeniusz jest poza Marsylią, ale stara się nieść wszelakiego rodzaju wsparcie i służyć radą swojemu wujkowi biskupowi w wojnie wymierzonej przeciwko niemu poprzez prawa mające na celu ograniczenie wpływu Kościoła na formację religijną.

Chciałbym być w Marsylii, aby wszystko ułożyć z biskupem i z ojcem. Chciałbym też tam być, aby czuwać nad niebezpieczeństwami, które oj­ciec mi sygnalizuje

List do Henryka Tempiera, 24 .06.1828, w: EO I, t. VII, nr 304.

Biskup Fortunat napisał wiele listów do biskupów z Francji, aby ich zachęcić do kolegialnego działania. W wielu z nich łatwo można rozpoznać wpływ Eugeniusza. Leflon wyjaśnia:

Same listy biskupa, pisane we współpracy, pod jego podpisem zdradzają inne ręce niż jego… Na ogół nie wyczuwa się tego, raz uderza zwięzły i spokojniejszy charakter wujka, raz zaś bardziej wylewny, bardziej nieregularny i obarczony podrzędnością styl bratanka. (J. Leflon, dz, cyt., t. 2, s. 321).

Starając się ograniczyć wpływy prefekt kwestionuje wpływ Eugeniusza i Tempiera:

Prefekt Bouches-du-Rhône w rzeczywistości nie przestaje podkreślać, opłakiwać prowokacyjnej nieugiętości biskupa Fortunata. Jednak za każdym razem nie przestaje usprawiedliwiać osiemdziesięcioletniego prałata, z natury dobrego i o spokojnym charakterze, obwiniając młodych kapłanów z jego otoczenia o przesadne reakcje, którzy mają więcej gorliwości niż rozumu, a zwłaszcza jego bratanka, który nim kieruje. Villeneuve-Bargemon w ogóle się nie mylił, gdy ksiedzu de Mazenodowi przypisywał dominujący wpływ na ducha starego biskupa, ale zamiast całkowicie zgodzić się z powszechną opinią, która oskarżała wikariusza generalnego o całkowity despotyzm nad swoim słabym i pozbawionym osobowości wujkiem, powinien, zwłaszcza w tej sprawie, okazać minimum odróżnienia. Jednocześnie byłoby to rozsądne jak i sprawiedliwe. (J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 320).