OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ – DLACZEGO WCZEŚNIEJ O TYM NIE POMYŚLELIŚMY?

W wyniku podjętej decyzji Eugeniusz poprosił o nową nazwę i ogarnęła go radość, że właściwie postąpił.
Oblaci Maryi Niepokalanej, to przepustka do nieba Dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej?

List do Henryka Tempiera, 22.12.1825, EO I, t. VI, nr 213.

Dlaczego wcześniej nie pomyśleliśmy o tym? W kolejnych dniach przyjrzymy się kilku tekstom, które ukażą nam, jakie miejce Maryja zajmowała w życiu Eugeniusza przed tą decyzją.
Eugeniusz zdaje się być świadomym, że nawet jeśli zawsze kochał Maryję, to jeszcze nie pojął Jej zasadniczej roli, jaką odgrywa w dziele odkupienia. Poszukując patrona, który najlepiej oddaje cel Zgromadzenia, to znaczy osoby, która podążała śladami Chrystusa, była zaangażowana w apostolat i w posługę nauczania ubogich, nie pomyślał o Maryi. W Rzymie zrozumiał, że taką osobą była Maryja. Nazwa Zgromadzenia rodzi się zatem w wyniku odkrycia, w oparciu o które członkowie Zgromadzenia, chcąc rzeczywiście odpowiedzieć na palące potrzeby Kościoła, powinni utożsamiać się z Maryją Niepokalaną, tak jak Ona ofiarować się na rzecz bożego dzieła odkupienia. K. Lubowicki, Maryja.