W sobotę przeżywaliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli. Dla oblatów w wielu miejscach był dzień inny niż wszystkie. Tak było również w Katowicach.

Na obiad przyjechali do nas w odwiedziny bracia Bonifratrzy z pobliskich Bogucic. Mogliśmy wspólnie zjeść obiad i spędzić czas we wspólnocie. Oprócz tego wieczorową porą zebraliśmy się w kaplicy, skąd wyruszyła „kolęda” do poszczególnych pokoi naszych współbraci. Modlitwie przewodzili najświeżsi członkowie naszej wspólnoty, ojcowie: Sławomir Matoryn OMI i Robert Grabka OMI. Odwiedzili nasze pokoje, pomodlili się za każdego mieszkańca klasztoru z osobna i poświęcili cały nasz dom zakonny.

Zwyczaj odwiedzin kolędowych praktykowany jest również w innych domach w Polsce. Nie wszędzie przebiega to tak samo, np. w Obrze, takie odwiedziny, mają miejsce w okolicach Świąt Wielkanocnych.

(ms)

(źródło: koszutka.pl)