Mszą świętą zakończyły się coroczne rekolekcje dla przełożonych oblackich z całej Polski. Eucharystia jednocześnie rozpoczęła tegoroczne zebranie Rady Poszerzonej naszej prowincji. Zebranie gromadzi przełożonych placówek i kierowników dzieł oblackich. Jest okazją do podzielenia się najważniejszymi sprawami w minionym roku oraz wytyczeniu kierunków na aktualny rok. Dlatego Rada Prowincjalna odbywa się na początku roku.

Prosimy o modlitwę za dobre owoce spotkania.

(kz)