ZASZCZEPIĆ W NICH MIŁOŚĆ DO OBLACKIEJ RODZINY.

Eugeniusz napisał te słowa do młodego superiora scholastykatu w Szwajcarii przypominając mu cel formacji studentów: Niech ojciec pozwoli im, aby przesiąknęli naszym charyzmatem i nauczyli się kochać oblacką rodzinę:

… Chciałbym, abyś otoczył tych młodych ludzi wszechstronną opie­ką. Chodzi o ich wykształcenie, o przekazanie naszego ducha, o zaszcze­pienie im miłości do rodziny, bez której nic pożytecznego się nie zdziała. Wszystko to dla nich jest nowe. Powinieneś zająć się tą sprawą bardziej niż czymkolwiek innym i nie zlecać nikomu innemu tego zadania.

List do Jeana-Baptiste Mille, 6.06.1831, w: EO I, t. VIII, nr 393.