NIECH KAŻDY WYKORZYSTA SWĄ PORCJĘ TALENTÓW, JAKIE PAN MU PRZYDZIELIŁ.

Eugeniusz w obliczu prześladowań i religijnych antagonizmów wyraża swoje zdanie na temat formacji przyszłych misjonarzy:

Reasumując, trzeba nakłonić absolutnie wszystkich, za wszelką cenę do pogłębiania studiów, gdyż tylko w ten sposób ich umiejętności będą służyły Kościołowi, którego doktryny są atakowane przez niezwykle zręcznych ludzi. Nauka wydłuża się, ale wcale mnie to nie martwi. Najważniejsze, to żeby nic nie pozostało w ukryciu, żeby każdy wykorzystał swoją porcję talentów, jakie Pan mu przydzielił, słowem, musimy potrafić bronić prawdy i uświęconego fun­damentu wiary, nie tylko modlitwą, lecz mową i dokumentami pisanymi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

List do Jeana-Baptiste Mille, 6.06.1831, w: EO I, t. VIII, nr 393.