Administracja Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN opublikowała statystyki na styczeń 2018 r. Liczby w ograniczony sposób ukazują życie zgromadzenia, a także szybko się zmieniają. Mimo to wydaje się interesujące zapoznać się ze stanem poszczególnych regionów i jurysdykcji oblackich na świecie.

 

 

Styczeń 2017 Styczeń 2018
Suma Fr B1 B2 PD Schol. Region Suma Fr B1 B2 PD Klerycy
41 38 3 0 0 0 Administracja Generalna 38 35 3 0 0 0
838 555 49 3 0 231 Afryka-Madagaskar 843 559 48 3 0 233
436 354 26 3 0 53 Ameryka Południowa 437 345 26 3 0 64
806 583 25 2 2 194 Azja i Oceania 812 578 23 5 2 204
657 564 85 0 2 6 Kanada i USA 622 534 79 0 2 7
931 773 96 3 3 56 Europa 914 761 92 4 3 54
3709 2867 284 11 7 540 W sumie
3666 2812 271 14 7 562

FR – ojcowie

B1 – bracia z wieczystą profesją

B2 – bracia w trakcie formacji

PD – bracia będący stałymi diakonami

 

PODSUMOWANIE

MISJONARZE OBLACI MN Styczeń 2017 Styczeń 2018
Kardynałowie 2 2
Arcybiskupi 8 8
Biskupi 37 35
Prefekci apostolscy 1 1
Kapłani 2818 2766
Kapłani z czasowymi ślubami 1 0
Bracia ze ślubami wieczystymi 284 271
Bracia będący diakonami stałymi 7 7
Bracia ze ślubami czasowymi 11 14
Klerycy 540 562
Oblatów w sumie:
3709 3666

 

OBLACI W JURYSDYKCJACH

Kolejne tabele prezentują oblatów wg jurysdykcji, do których należą (np. oblat należący do polskiej prowincji, pracujący tymczasowo za granicą, ujęty jest w Polsce)

Administracja Generalna

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Administracja Generalna 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 38

Legenda: Fr.=ojciec; Fr.T.=ojciec bez numeru ID; Br.=brat; Br.T.=brat ze ślubami czasowymi; Sc.=kleryk; Dea.=diakon stały; Pr.Ap.=prefekt apostolski; Ep.=biskup; ArEp.=arcybiskup; Card.=kardynał.;Tot.=w sumie.

Nazwy krajów pozostają nieprzetłumaczone z oryginalnej informacji (j. angielski)

 

AFRYKA – MADAGASKAR

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Angola 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Botswana 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
Cameroun 69 0 11 0 44 0 0 2 0 0 126
Central S. A. 26 0 1 0 3 0 0 1 0 0 31
Congo 96 0 12 0 30 0 0 1 0 0 139
Kenya 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 17
Lesotho 75 0 9 0 23 0 0 2 2 1 112
Madagascar 43 0 3 2 28 0 0 0 0 0 76
Namibia 30 0 1 0 9 0 0 2 1 0 43
Natal 44 0 1 0 10 0 0 0 1 0 56
Nigeria 11 0 0 0 24 0 0 0 0 0 35
Northern S. A. 31 0 1 0 3 0 0 1 1 0 37
Sahara 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Senegal 37 0 2 1 18 0 0 0 0 0 58
Zambia 34 0 3 0 20 0 0 2 0 0 59
Zimbabwe 10 0 3 0 11 0 0 0 0 0 24
W sumie
541 0 48 3 233 0 1 11 5 1 843

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Argentina-Chile 31 0 2 0 2 0 0 0 0 0 35
Baja California 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Bolivia 17 0 7 0 2 0 0 0 0 0 26
Brazil 58 0 2 0 4 0 0 1 0 0 65
Colombia 12 0 0 1 3 0 0 0 0 0 16
Cuba 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
French Guyana 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Guatemala 15 0 0 1 5 0 0 0 0 0 21
Haiti 90 0 8 0 28 0 0 1 0 0 127
Mexico 38 0 2 0 11 0 0 0 0 0 51
Paraguay 25 0 1 0 2 0 0 2 0 0 30
Peru 13 0 2 0 5 0 0 1 0 0 21
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Uruguay 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
Venezuela 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
W sumie 339 0 26 2 64 0 0 6 0 0 437


AZJA – OCEANIA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Australia 39 0 0 0 2 0 0 1 0 0 42
Bangladesh 26 0 0 0 10 0 0 1 0 0 37
China 16 0 0 1 2 0 0 0 0 0 19
Colombo 107 0 6 0 26 2 0 1 0 0 142
India 92 0 1 0 43 0 0 0 0 0 136
Indonesia 33 0 0 4 9 0 0 0 0 0 46
Jaffna 89 0 2 0 28 0 0 0 0 0 119
Japan – Korea 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
Korea 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Pakistan 30 0 0 0 7 0 0 1 0 0 38
Philippines 76 0 9 0 17 0 0 1 0 1 104
Thailand 19 0 1 0 5 0 0 1 0 0 26
Turkmenistan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vietnam 19 0 3 0 53 0 0 0 0 0 75
W sumie 571 0 23 5 204 2 0 6 0 1 812


KANADA – USA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Assumption 47 0 3 0 0 0 0 0 0 0 50
Lacombe 141 0 24 0 0 0 0 5 2 0 172
N.D.-du-Cap 116 0 36 0 0 2 0 3 0 0 157
United States 218 0 16 0 7 0 0 1 1 0 243
W sumie 522 0 79 0 7 2 0 9 3 0 622


EUROPA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Anglo-Irish 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 70
Belg./Holland 54 0 11 0 0 2 0 0 0 0 67
Byelorussia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Central European 90 0 23 0 6 0 0 0 0 0 119
France 100 0 13 1 2 0 0 0 0 0 116
France/ Benelux 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
Mediterranean 148 0 8 1 5 1 0 1 0 0 164
Poland 237 0 30 2 39 0 0 0 0 0 308
Romania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ukraine 26 0 3 0 1 0 0 2 0 0 32
W sumie 758 0 92 4 54 3 0 3 0 0 914

 

Źródło: www.omiworld.org

(kz)