9 marca b.r. w Ambasadzie Kanady w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja naukowa z okazji 20-lecia Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK). Prelegenci z kilku ośrodków akademickich w Polsce (m.in. UW, UJ, UAM, UMK) omówili dorobek naukowy polskich badaczy kanadyjskiej historii, literatury i życia społeczno-politycznego.

Ponieważ Kanada w ubiegłym roku obchodziła 150-lecie Konfederacji, szczególną uwagę poświęcono ważnym dla Kanady wydarzeniom roku 2017. Należący do PTBK o. prowincjał Paweł Zając OMI został poproszony o podsumowanie najważniejszych wydarzeń tego roku związanych z życiem religijnym oraz Kościołem katolickim. Była to okazja do ponownego przypomnienia silnych związków Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Krajem Klonowego Liścia. Oblatem jest obecny przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Kanady, o. bp Douglas Crosby OMI. W minionym roku kilkakrotnie zabierał on głos w istotnych dla kanadyjskiego społeczeństwa kwestiach, dotyczących m.in. wolności religijnej i ochrony życia ludzkiego.

Polscy oblaci regularnie wspierają personalnie kanadyjskie jurysdykcje swego Zgromadzenia – Prowincję Wniebowzięcia, Prowincję Lacombe i Prowincję Notre-Dame-du-Cap. W przededniu świętowania 100-lecia oblatów Polsce pamiętamy, że część założycieli Polskiej Prowincji przybyła do kraju po długoletnim doświadczeniu misji w Kanadzie.

O. Paweł jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poświęconych historii Kościoła w Kanadzie oraz dwóch książek o tej tematyce (Spotkania kultur – katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. [Wydawnictwo UKSW] oraz Kościół katolicki za kołem polarnym [Wydawnictwo WAM]).