EUGENIUSZ I ZMARTWYCHWSTANIE: PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA, POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (K 4).

Już w pierwszym swoim kazaniu Eugeniusz usilnie zachęcał ubogich do zrozumienia przemieniającego ich życie zmartwychwstania.

Przyjdźcie więc, aby dowiedzieć się, kim jesteście w oczach wiary.
Ubodzy Jezusa Chrystusa, strapieni, nieszczęśliwi, cierpiący, chorzy, pokryci wrzodami, wy wszyscy, których przytłacza bieda, moi bracia, moi drodzy bracia, moi godni szacunku bracia, posłuchajcie mnie.

Jesteście dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzicami Jego wiecznego Królestwa, wybraną cząstką Jego dziedzictwa. Jesteście dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzica­mi Jego wiecznego Królestwa, wybraną cząstką Jego dziedzictwa. Jesteście, według słów świętego Piotra, narodem świętym, jesteście królami, jesteście kapłanami, jesteście w pewnym sensie Bogami, „wszyscy jesteście Bogami i synami Najwyższego”. Podnieście więc waszego ducha, niech rozszerzy się wasza upo­korzona dusza, przestańcie płaszczyć się po ziemi: „wszyscy jeste­ście Bogami i synami Najwyższego” (Ps 81, 6).

Kazanie wygłoszone w kościele świętej Magdaleny w 1813, w; EO I, t. XV, nr 114.