MAMY WZORY WYSTARCZY TYLKO JE NAŚLADOWAĆ.

Oto owoc medytacji tych szczególnych rekolekcji:

Jak fak­tycznie postąpił nasz Pan, Jezus Chrystus, gdy pragnął nawrócić świat?
„Wybrał pewną liczbę apostołów i uczniów, zaprawił ich do po­bożności, napełnił swoim Duchem, a kiedy wykształcił ich w swojej szkole, wysłał na podbój świata, który w niedługim czasie mieli pod­dać Jego świętemu prawu”. Mamy wzory, wystarczy je tylko naśladować.

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.

Kto jest moim wzorem w naśladowaniu Jezusa?