NALEŻY JESZCZE RAZ UWAŻNIE CZYTAĆ TEN PARAGRAF, A GDY SIĘ GO PRZECZYTA, CZYTAĆ KOLEJNY RAZ.

Eugeniusz rozważa Reguły i reaguje:

Wzory zostały więc znalezione, nie chodzi tylko o to, aby je naśladować, ale aby podążać śladami takich wzorów. Nie wystarczy zwyczajna cnota. O tym mówią nam Konstytucje. „Jak zatem mają postąpić ludzie, którzy pragną pójść śladami Jezusa Chrystusa, swe­go Boskiego Mistrza, aby odzyskać dla Niego te liczne rzesze, które zrzuciły Jego jarzmo?”.

Czytajcie uważnie i zrozumcie dobrze ciąg dalszy, ponieważ właśnie Konstytucje żądają, abyście takimi się stali. Zważcie więc każde słowo, jego znaczenie wyryjcie w waszym sercu: „Muszą rze­telnie pracować, aby stać się świętymi. [strona 5] Muszą iść odważ­nie tymi samymi drogami, po których przeszło tylu pracowników ewangelicznych, którzy zostawili nam tak wspaniałe przykłady cno­ty w wypełnianiu tego posługiwania, do którego oni teraz czują się wezwani podobnie jak tamci. Muszą całkowicie wyrzec się siebie, a troszczyć się jedynie o chwałę Bożą i dobro Kościoła, o zbudowa­nie i zbawienie dusz. Muszą stale odnawiać się w duchu swego po­wołania, żyć w stanie ciągłego samozaparcia i wytrwałej woli osiąg­nięcia doskonałości. Muszą bez przerwy pracować nad tym, aby stać się pokornymi, łagodnymi i posłusznymi, miłującymi ubóstwo, pokutującymi i umartwionymi, oderwanymi od świata i rodziny, peł­nymi zapału, gotowymi poświęcić całe swe mienie, zdolności, odpo­czynek, osobę i życie z miłości do Jezusa Chrystusa, w służbie Ko­ściołowi i dla uświęcenia bliźnich. I tak pełni ufności w Bogu mogą przystąpić do dzieła i walczyć aż do ostatniego tchu o większą chwa­łę najświętszego i najczcigodniejszego Imienia” Czy można sądzić, że jest coś doskonalszego na ziemi? Należy jeszcze raz uważnie przeczytać ten paragraf, a gdy się go przeczyta, czytać kolejny raz.

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.

Oto duch, który podtrzymuje powołanie wszystkich członków rodziny mazenodowskiej zgodnie ze stanem ich życia.