W związku z przeżywanym aktualnie w polskiej prowincji Rokiem Świętego Krzyża, w dniach od 10 do 13 kwietnia, odbywa się pielgrzymka Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i Rosji do sanktuarium świętokrzyskiego. Za bardzo wyjątkowy i radosny należy uznać fakt, że na Święty Krzyż przybyli wszyscy oblaci pracujący w Delegaturze. Do tego trzydziestoosobowego grona przyłączył się również o. Paweł Zając OMI, prowincjał, oraz o. Marian Puchała OMI, wikariusz prowincjalny ds. misji.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się dniem skupienia, który animował o. Waldemar Meyka OMI, wieloletni misjonarz na Ukrainie, który obecnie posługuje na Świętym Krzyżu. Tematem refleksji był Krzyż Chrystusa. Drugi dzień spotkania poświęcony został różnym sprawom Delegatury, w szczególności zaś sprawozdaniom za poszczególne dzieła oblackiej jurysdykcji i ogólnej prezentacji pracy oblatów na Wschodzie. W pozostałej części dnia refleksja skupiła się na bieżących kwestiach i perspektywach, jakie zarysowują się na przyszłość oblackiej posługi na Ukrainie i w Rosji.

Trwająca jeszcze pielgrzymka jest okazją nie tylko do odnowy duchowej przy relikwiach, ale także do braterskiego spotkania i wymiany trosk i radości związanych z duszpasterską posługą w ukraińskiej Delegaturze.

Wyrazy ogromnej wdzięczności kieruje się pod adresem wspólnoty świętokrzyskiej, ojców, braci oraz nowicjuszy, za braterskie przyjęcie oraz bardzo życzliwą atmosferę w tym szczególnym miejscu, gdzie wielu oblatów rozpoczynało swoją drogę powołania.

(jw)