OSOBISTA REGUŁA ŻYCIA

Reguła życia. W 1816 roku Eugeniusz i jego pierwsi towarzysze wspólnie zamieszkali we wspólnocie. Dwa lata później w Konstytucjach i Regułach zawarli zręby ich doświadczenia Boga, życia we wspólnocie oraz misji, które następnie zostały zrewidowane i 17 lutego 826 roku zatwierdzone przez Kościół. Eugeniusz podczas rekolekcji rozważa tę właśnie wersję Reguły. A

Z tej przyczyny kapłani owi, poświęcając się wszelkim zboż­nym dziełom, do jakich może natchnąć miłość kapłańska – przede wszystkim głoszeniu misji świętych, które stanowi główny cel ich zjednoczenia się – postanawiają poddać się Regule i Konstytucjom, które są bezspornie właściwe dla zapewnienia im korzyści, jakie przez złączenia się w Stowarzyszenie zamierzają osiągnąć dla włas­nego uświęcenia i zbawienia dusz.

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.

Także dzisiaj, zachowując ducha i literę tejże Reguły wypraszamy błogosławieństwo dla nas i dla naszej misji. W przeddzień napisania tej refleksji Stowarzyszeni z Oblatami w OST w San Antonio odnowili swoje roczne zobowiązania, aby uczynić dokładnie to samo, o czym napisał święty Eugeniusz: zachowywać regułę życia stowarzyszonych, która jest drogą do osiągnięcia tych samych celów, jakie święty Eugeniusz proponuje wszystkim, którzy chcą zachowywać jego własną dyscyplinę. Jako że jest świętym Kościoła Powszechnego, jego duch należy do całego Ludu Bożego i ciągle nas inspiruje. Drogi czytelniku, jaka jest twoja reguła życia.