BRAK KAPRYSÓW, OZNAK OBOJĘTNOŚCI LUB OZIĘBŁOŚCI.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem (J 15,12). Eugeniusz kontynuuje rekolekcyjną medytację:

„Będą związani ścisłymi więzami najgorętszej miłości”, nie po­winni więc gniewać się na siebie, nie powinni siebie zasmucać ozna­kami obojętności lub oziębłości. Będą związani ścisłymi więzami najgorętszej miłości. Wszyscy poddadzą się świętemu posłuszeństwu pod przewodnictwem superiora. Nie chodzi tutaj jedynie o superiora generalnego. Cóż zatem powiedzieć o narzekaniu, co powiedzieć o uprzedzeniach?

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.