KŁAMSTWO CZY PRAWDA – POGŁOSKI CZY PRAWDA – BYĆ POKORNYM PRZED BOGIEM.

Do Eugeniusza dotarły złośliwe komentarze, że Hipolit Courtès wypowiedział się o kłótni wywołanej w dzienniku, który donosił o wewnętrznym konflikcie we francuskim kościele (chodziło o sprawę Lamennais, której szczegółów nie będę przytaczał).

…Proszę cię, abyś mi z prostotą odpowiedział na to, co ci teraz opi­szę. Jeśli nie masz racji, wyznaj to szczerze, jeżeli przesadzono, lub nawet powiedziano nieprawdę, odeprzyj oskarżenie, tak jak ty to potrafisz.

Eugeniusz chce znać prawdę i otwiera drzwi ojcu Courtèsowi, aby szerzej się wypowiedział i wyjaśnił swoje opinie.

Oczekuję od ciebie sumiennego wyjaśnienia tej kwestii — jeśli jesteś winien, ukorz się przed Bogiem, lub odeprzyj zarzut, który chciałbym uważać za wątpliwy, a który niejedni ci przypisują.

List do Hipolita Courtèsa, 04.11.1831, w: EO I, t. VIII, nr 407.

To dobra rada dla tych, którzy prawie codziennie spotykają się z plotkami innych. Czy zdecydowanie reagujemy, aby poznać prawdę? Czy podejmujemy odpowiednie środki?