4 września 2018

BISKUP TYTULARNY IKOZJI PYTA SIĘ, GDZIE JEST IKOZJA. Spotkanie Eugeniusza nie miało na celu przyznania mu konkretnej diecezji, ale nieistniejącej […]

4 września 2018

BISKUP TYTULARNY IKOZJI PYTA SIĘ, GDZIE JEST IKOZJA.

Spotkanie Eugeniusza nie miało na celu przyznania mu konkretnej diecezji, ale nieistniejącej już stolicy tytularnej Ikozji. Oto wyjaśniania przesłane ojcu Tempierowi:

Jeśli interesujecie się Ikozją, umieśćcie ją w waszych dyptykach. Znajduje się w Afryce, jak wam powiedziałem; misja naszego przyjaciela to Trypolis i Tunis. Prawdopodobnie delikatność rządu francuskiego spowodowała, że nie dołączono jeszcze Algieru.

List do Henryka Tempiera, 01.10.1832, w: EO I, t. VIII, nr 435.

Gdyby ojciec wiedział, co to Ikozja, serce by mu zadrżało. Jej początki sięgają legendarnych czasów. Utrzymuje się, że została zbudowana przez dwudziestu towarzyszy Herkulesa, którzy osiedlili się w tym miejscu podczas słynnej wyprawy do krańców nec plus ultra, to znaczy do cieśniny. Jej nazwa grecka oznacza „dwadzieścia”. Bardziej pewne jest to, że była ona miastem biskupim w pięknych czasach Kościoła afrykańskiego i że Laurentius [Wawrzyniec], jej biskup, uczestniczył w soborze kartagińskim w roku 419, jako legat cesarskiej Mauretanii, jego prowincji: Laurentius Icositanus, Legatus Mauritania Casariensis, ustala to w przybliżeniu miejsce jej istnienia i, niech ojciec słucha dobrze: ojciec Hardouin utrzymuje, że obecnie to Algier. A ja sądzę podobnie jak on i ojciec będzie prawdopodobnie tego samego zdania, co ja. Nie omieszkam zwrócić na to uwagę Ojca Świętego w dniu, kiedy pójdę otrzymać jego błogosławieństwo.

List do Henryka Tempiera, 10.10.1832, w: EO I, t. VIII, nr 435.