25 września 2018

DOBRZE SIĘ CZUJĘ W OBECNOŚCI BOGA. Dzieląc się z ojcem Tempierem Eugeniusz odkrywa przed nami rąbek swej relacji z Bogiem: […]

25 września 2018

DOBRZE SIĘ CZUJĘ W OBECNOŚCI BOGA.

Dzieląc się z ojcem Tempierem Eugeniusz odkrywa przed nami rąbek swej relacji z Bogiem:

Musi ojcu wystarczyć wiadomość, że dobry Bóg jest dla mnie taki, jak zwykle, to znaczy jawi się taki, jaki jest: nieskończenie dobry, nieskończenie miłosier­ny za każdym razem, gdy przybliżam się do Niego. Oczyszcza moje serce, rozjaśnia moją słabą inteligencję, pobudza i udoskonala moją wolę. Dobrze czuję się w Jego obecności, bez względu na wrażenie, jakie czyni na mnie przesłanie Jego boskiego Ducha, którego wzywam.

List do Henryka Tempiera, 10.10.1832, w: EO I, t. VIII, nr 436.

Jestem szczęśliwy w obecności Boga – jakże wspaniale byłoby, gdyby każdy z nas mógł wypowiedzieć takie słowa po naszej modlitwie czy też w ciągu dnia.