Jednym z zadań ordynariusza polskiej prowincji jest regularne odwiedzanie placówek oblackich, które podlegają jego jurysdykcji kościelno-zakonnej. Prowincjał bowiem jest wyższym przełożonym kościelnym, zrównanym w prawach dotyczących rządzenia z biskupem diecezjalnym. Do Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przynależy wiele jednostek administracyjnych zgromadzenia, które można podzielić na: delegatury i misje. Jedną z nich jest Delegatura Ukrainy i Rosji, która na mocy prawa zakonnego cieszy się pewną autonomią, ale z różnych względów, nadal pozostaje pod opieką polskiej prowincji, na której czele stoi o. Paweł Zając OMI.

Od 4 października ojciec prowincjał przebywa z wizytą braterską u oblatów, którzy posługują na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Przedkaukaziu, niedaleko granicy z Gruzją. Ojcowie mieszkają w Piatigorsku, który liczy blisko 146 tysięcy mieszkańców; jest to miasto bardzo zróżnicowane etnicznie – pomimo, że większość mieszkańców stanowią Rosjanie (ponad 71%), mieszkają tu również: Ormianie, Polacy (głównie potomkowie zesłańców z czasów carskiej Rosji),  Osetyńcy, Żydzi, Grecy, Azerowie, czy Ukraińcy. Misjonarze oblaci opiekują się parafią katolicką, która mieści się w zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego, który został wzniesiony przez Polaków w latach 1840-1844. Opieką duszpasterską obejmują również dwie wspólnoty katolickie poza miastem. Pierwsza mieści się w Kisłowodzku (129 tysięcy mieszkańców) – ok. 40 km od Piatigorska. Większość wiernych tej parafii to Ormianie. Druga wspólnota, do której dojeżdżają oblaci, znajduje się w Nowopawłowsku (23 tysiące mieszkańców) – położonym blisko 70 km od Piatigorska. Z kolei w tej parafii znaczną większość stanowią Asyryjczycy.

Pierwszy dzień wizyty prowincjała upłynął w oblackim duchu, czyli budowaniu wspólnoty braterskiej. Był to czas rozmów, dzielenia się doświadczeniem misyjnym, ale także wspólnej wędrówki na szczyt Kaukazu – górę Elbrus. Wizyta ojca Pawła Zająca w Kisłowodzku to przede wszystkim celebracja uroczystości odpustowej w parafii, ale również był czas na rozmowy z parafianami podczas wspólnego posiłku po zakończeniu liturgii. Niedziela upłynęła na Eucharystiach w Piatigorsku oraz Nowopawłowsku. W obu wspólnotach parafianie wyrażali swoją wdzięczność za posługę misjonarzy oblatów. Ojciec prowincjał odwiedził również wspólnotę sióstr zakonnych, które pomagają oblatom w pracy duszpasterskiej.

W dniu dzisiejszym zakończy się wizyta o. Pawła Zająca na Kaukazie.

W Piatigorsku Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej pracują od 2012 roku. Obecnie posługuje tam o. Wojciech Banaszak OMI (dyrektor domu zakonnego) oraz o. Paweł Kubiak OMI (proboszcz).

(pg)