CO ZA CZŁOWIEK, CO ZA DZIECKO!

Pisząc do ojca Guiberta, do sanktuarium maryjnego w Laus, Eugeniusz prosi o modlitwy w intencji wspólnoty, zwłaszcza za Kazimierza Auberta, który 6 kwietnia przyjmie święcenie kapłańskie. Był pierwszym oblatem wyświęconym przez biskupa Eugeniusza.

Nie potrzebuję ojcu mówić, że wszyscy ci dobrzy bracia polecają się modlitwom was wszystkich. Zwłaszcza Aubert naciskał, abym nie zapo­mniał jego polecenia, jest na rekolekcjach, nie mogłem mu odmówić piętnastodniowego przygotowania przed otrzymaniem kapłaństwa, którego jest już tak bardzo godny dzięki perfekcji swojego życia. Co za nadzwyczajne dziecko! Umysł, charakter, zalety, serce – wszystko jest w nim doskona­łe. Może ojciec pogratulować sobie tej zdobyczy, a rodzina będzie ojcu za niego wdzięczna na wieki.

List do Hipolita Guiberta, 25.03.1833, w: EO I, t. VIII, nr 444.

Pochwały Eugeniusza dla swego syna były słuszne. Na temat Kazimierza Auberta dowiemy się więcej z korespondencji Eugeniusza. Polecam artykuł ze Słownika Historycznego: https://www.omiworld.org/fr/lemma/aubert-joseph-jerome-casimir-fr/