22 października

MINĘŁO 200 LAT: ROZEZNANIE GRUPY MISJONARZY

W liście z diecezji Digne, w którym misjonarzom powierzono troskę o sanktuarium Notre-Dame du Laus, postanowiono, że koniecznie potrzeba byłoby dwóch kapłanów. Latem cały czas  poświęcaliby licznie przybywającym pielgrzymom, a zimą ewangelizowaliby okoliczne wioski.

Bazując na wspomnieniach Mariusza Suzanne, Rey opisuje rozeznanie dotyczące napływających próśb:

Założyciel je rozważył. Aby wyjść z niepewności, postanowił skonsultować się z towarzyszami, których dał mu Bóg. Zgromadził wokół siebie sześciu kapłanów tworzących małe Stowarzyszenie, powoli im przeczytał i zatrzymał się na znaczących fragmentach listu księdza Arbaud i poprosił ich o wyrażenie opinii. 
Zadbał o to, aby podkreślić, że ta fundacja będzie miała dalekosiężne konsekwencje, między innymi zmianę statutu Stowarzyszenia, które przestanie być tylko diecezjalnym i będzie mogło istnieć tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie złożą śluby zakonne. Ta propozycja, mówi ojciec Suzanne, nikogo nie przeraziła i wszyscy z zadowoleniem dali przyzwolenie na otwarcie domu w N. D. du Laus.
 Rey, dz. cyt., t. I, s. 228.
Eugeniusz był nawet w stanie napisać do władz diecezjalnych w Digne:
 … Jeśli sądzicie, że powzięty przez was projekt mógłby przysporzyć nieco Bożej chwały i przyczynić się do zbawienia dusz, jestem całkowicie skłonny…
 List do ks. Arbaud, 23.08.1818, w: EO I, t. XIII, nr 16.