Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Braci w Rzymie

This is a custom heading element.

10 listopada 2018

W dniach 9 – 14 listopada 2018 roku trwa w Rzymie spotkanie Komitetu Generalnego Braci Oblatów. Region Europy reprezentuje br. Rafał Dąbkowski OMI z polskiej prowincji.
Komitet Generalny Braci (SCOB) działa jako ciało doradcze administracji generalnej, w zakresie charyzmatu oblackiego przeżywanego przez braci zakonnych. Przekazuje przełożonemu generalnemu sugestie i inicjatywy, jak również zajmuje się promocją powołań brackich do naszego zgromadzenia. W tym roku na specjalne zaproszenie do grona komitetu dołączyła reprezentantka Misjonarek Oblatek Maryi Niepokalanej, żeńskiej gałęzi naszego zgromadzenia – siostra Julia Venglovska OMI.
Podczas spotkania przedstawiono sytuację i raporty z poszczególnych regionów świata, a także podjęto tematy realizacji postanowień Kapituły Generalnej z 2016 roku. Dyskutowano o przyszłości braci w zgromadzeniu, budzeniu nowych powołań na podstawie dokumentu “Tożsamość i misja brata zakonnego”. Jedną z istotnych spraw, nad jakimi  pochylił
się komitet, była rewizja naszych Konstytucji i Reguł oraz propozycje wyboru delegatów na następną Kapitułę Generalną.
Spotkanie odbywa się domu generalnym w Rzymie, dlatego uczestnicy mieli okazję odwiedzić między innymi nowe archiwum generalne, muzeum, biura zarządu generalnego. Nie zabrakło braterskich spotkań, w tym z młodymi oblatami ze scholastykatu międzynarodowego, czy też wycieczki śladami św. Eugeniusza po Rzymie. Stałym punktem obrad jest również spotkanie z o. Louisem Lougenem OMI – superiorem generalnym zgromadzenia. Zaplanowana jest także msza św. w bazylice św. Piotra.
Rodzina zakonna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest z zasady zgromadzeniem kleryckim, ale realizuje charyzmat poprzez oblatów-prezbiterów i oblatów-braci zakonnych. Wszyscy są oblatami i wnoszą swój wkład w posłannictwo zgromadzenia. Bracia zakonni posiadają takie same prawa, jak ojcowie i w wyglądzie zewnętrznym nie różnią się od prezbiterów – strojem oblackim jest krzyż na sutannie, zatknięty za czarnym pasem. Posługują w wielu naszych domach, spełniając różne zadania: gospodarzy, zakrystianów, katechetów, ekonomów czy dyrektorów różnych dzieł. Od początku zgromadzenia Ojciec Założyciel podkreślał wagę obecności pośród nas braci zakonnych i wzniosłość ich powołania.
(pg)