MINĘŁO 200 LAT: UCZYŃ WSZYSTKO, CO ON TOBIE MÓWI.

W swojej modlitwie Eugeniusz zwraca się teraz do Maryi, prosząc Ją, aby mu towarzyszyła, gdy podejmuje nową odpowiedzialność.

Dziewico Maryjo, moja dobra Matko, gdybym częściej Cię przyzywał, nie musiałbym tak bardzo się o siebie obawiać. Moja Matko, dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu pomóż mi, abym inaczej niż dotychczas, spełniał wszystkie obowiązki, jakie Twój Syn na mnie nałożył, abym dzięki Twej pomocy wypełniał je tak jak trzeba i otrzymał nagrodę, a wypełniwszy je, abym otrzymał jeszcze większą nagrodę w niebie, gdzie błagam Cię, abyś mnie doprowadziła, kiedy nie będę godny, aby tam wejść.

 Jednodniowe rekolekcje w czasie rekolekcji dla wspólnoty, 30.10. 1818, w: EO I, t. XV, nr 148.