Ukazał się nowy tom listów św. Eugeniusza de Mazenoda w wersji audio. Lektorem VIII tomu jest Zbigniew Moskal – aktor teatralny i filmowy, dramaturg oraz lektor telewizyjny. Tom VIII jest zbiorem epistolograficznym, skierowanym do oblatów we Francji, w latach 1831-1836. Zawiera 221. listów Założyciela, których tematyka obejmuje w zasadzie dwie sprawy: wewnętrzny kryzys Eugeniusza, spowodowany sytuacją Kościoła we Francji, w tym diecezji marsylskiej, w kontaktach z władzami cywilnymi oraz troska o rozwój Zgromadzenia i ożywienie jego ducha.

Projekt “Listy św. Eugeniusza” to słuchowisko, zawierające 20 tomów pism Założyciela oblatów Maryi Niepokalanej. Jego powstanie zaplanowane jest na kilka lat – docelowo zawierać będzie około 200. godzin nagrań. Koordynatorem dzieła jest o. Leon Nieścior OMI – ojciec duchowny polskiej prowincji.

POSŁUCHAJ VIII TOMU LISTÓW ŚW. EUGENIUSZA

 

 

 

(pg)