MINĘŁO 200 LAT: REGUŁY POSTĘPOWANIA JEDNOCZĄCE WSZYSTKICH WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD CZŁONKÓW W JEDNOLITEJ PRAKTYCE I WSPÓLNYM DUCHU.

Stać się w pełni takim, jak to podano w ośmiu wczoraj wymienionych punktach Przedmowy, to cel i rezultat doskonałego życia Regułą. Nie tylko dla jednostki, ponieważ Reguła jasno określa tożsamość, jedność i siłę całej wspólnoty misjonarzy, zapewnia jej żywotność i owoce w życiu korzystających z posługi misjonarzy.

Przykład świętych i rozsądek w wystarczający sposób pouczają nas, że aby wprowadzić właściwy porządek w Stowarzyszeniu, trzeba ustalić pewne reguły postępowania, jednoczące wszystkich wchodzących w jego skład członków, w jednolitej praktyce i wspólnym duchu. To stanowi o sile ciała, umacnia zapał i zapewni trwanie.

Przedmowa do Reguły 1818, w: Missions, 78 (1951) s. 11.

Działanie nie rodzi się tylko z myśli, ale z wezwania do odpowiedzialności. Dietrich Bonhoeffer