MINĘŁO 200 LAT: KIM JESTEŚMY DZISIAJ?
W 1818 roku we wspólnocie byli tylko sami kapłani, w perspektywie kilku następnych lat Zgromadzenie będzie składać się z braci i ojców. Nasza obecna Reguła w następujący sposób mówi o filarach fundacji:

Wezwanie Jezusa Chrystusa, posłyszane w Kościele poprzez potrzeby zbawienia ludzi, jednoczy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Chrystus zaprasza ich, aby szli za Nim i uczestniczyli w Jego posłannictwie słowem i czynem.

Zgromadzenie jest kleryckie na prawie papieskim. Łączy ono w apostolskich wspólnotach kapłanów i braci, którzy wiążą się z Bogiem przez śluby zakonne; współpracując z Chrystusem Zbawicielem i naśladując jego przykład, poświęcają się głównie ewangelizacji ubogich.

Konstytucja 1

Wraz z rozrastaniem się rodziny mazenodowskiej, marzę, że pewnego dnia nasza pierwsza Konstytucja będzie zawierać następujące elementy:

 Rodzinę mazenodowską tworzą mężczyźni i kobiety, powołani przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, każdy i każda na swój sposób, jako członek świecki, zakonnik lub kapłan, żyją w apostolskich wspólnotach w taki sposób, aby żyć charyzmatem Eugeniusza de Mazenod i są współpracownikami Zbawiciela, aby ewangelizować tych, którzy są najbardziej opuszczeni.