MINĘŁO 200 LAT: WSPÓŁCZEŚNI NAJUBOŻSI

Obecnie zaproszenie Eugeniusza w imieniu najbardziej opuszczonych ciągle znajduje oddźwięk w życiu wszystkich członków rodziny mazenodowskiej:

Tam gdzie Kościół już istnieje, oblaci się kierują do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu. W rzeczy samej wszędzie nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych ludzi, których sytuacja woła o nadzieję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus. Są to różnego rodzaju ubodzy – im dajemy pierwszeństwo.

Konstytucja 5

Nie możecie mieć nadziei na zbudowanie lepszego świata, nie udoskonalając jednostek. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad swym własnym udoskonaleniem i jednocześnie dzielić wspólną odpowiedzialność za całą ludzkość. Naszym szczególnym obowiązkiem jest pomóc tym, dla których jak sądzimy, jesteśmy najbardziej przydatni. Maria Curie