MINĘŁO 200 LAT: JAKOŚĆ ICH ŻYCIA I POSŁUGI

W grę nie wchodziła odbudowa klasztorów, chodziło o aktywną i apostolską grupę misjonarzy, która dzięki jakości swego życia i posługi odwzorowałaby ducha starych zakonów. Oczywiście, obecność trapisty brata Maur u boku Eugeniusza w latach 1812-1815 przyczyniła się do uwrażliwiła sumienie Eugeniusza na życie monastyczne.

Art. 2. To dlatego będą starć się, aby w ich osobach ożywić pobożność i gorliwość zakonów zniszczonych we Francji przez rewolucję. Będą starali się odziedziczyć ich cnoty a także ich posługę oraz najświętsze praktyki regularnego życia, takie jak praktykę rad ewangelicznych, umiłowanie skupienia, pogardę dla światowych zaszczytów, oddalenie od rozproszeń, pogardę dla bogactwa, praktykę umartwienia, publiczne i wspólne odmawianie oficjum, towarzyszenie umierającym i resztę.

Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 2.