MINĘŁO 200 LAT: TROSKA O MŁODZIEŻ

Klasztory w Europie były pionierami w dziedzinie edukacji, stąd troska o młodzież, która także motywowała Eugeniusza w jego posłudze z młodymi ludźmi, co szczegółowo zbadaliśmy w minionych tygodniach.

Art. 3. Również jeszcze dlatego członkowie tego Stowarzyszenia poświęcą się także pouczaniu młodzieży o ich religijnych obowiązkach, aby odwrócili się od wad i rozproszenia, aby byli w stanie wypełnić tak jak trzeba obowiązki, które religia i społeczeństwo powinny im wyznaczyć w różnym stanie życia, do którego są przeznaczeni.

Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 2.

Wraz z upadkiem Napoleona zakony zaczęły się odnawiać, a starania Eugeniusz nie były już tak palące, poza tym, aby dzięki ich przykładowi nauczyć się dążenia do ideału życia całkowicie dla Boga.