MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE ! – ZWRÓĆ UWAGĘ !

Dokonawszy refleksji nad szkodami, jakie w Kościele spowodowali źli kapłani, Eugeniusz zanurzył pióro w atramencie i oddał się pasjonującej refleksji nad powołaniem misjonarzy. Napisał; Nota bene. Ten tekst, w takiej formie, w jakiej go otrzymaliśmy, jest nam znany jako Przedmowa. Eugeniusz przedstawiając ideał, kim jest misjonarz oblat, miał na celu walkę przeciwko spustoszeniu wywołanym przez złych kapłanów:

Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami – apostołowie. Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego.

Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15.

Oto lapidarne określenie tego, co jest fundamentem powołania misjonarza, dla wszystkich, którzy starają się żyć marzeniem Eugeniusza.