MINĘŁO 200 LAT: JAKI MOŻE BYĆ BARDZIEJ WZNIOSŁY CEL NIŻ CEL ICH INSTYTUTU

Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami – apostołowie.

Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15.

Oto lapidarne określenie tego, co jest fundamentem powołania misjonarza, dla wszystkich, którzy starają się żyć marzeniem Eugeniusza.

 Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?!

Przy pomocy innych słów potwierdza trzy fundamentalne i definiujące nas zręby naszego powołania, które opisał w pierwszej konstytucji.

NOTA BENE – ZWRÓĆ UWAGĘ ! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego

U początku Zgromadzenia jest wezwanie Jezusa – On jest Założycielem. Każdy misjonarz stanowi cząstkę Jego Ciała, ponieważ jest świadomy osobistego zaproszenia pochodzącego od Jezusa Chrystusa.

 NOTA BENE – ZWRÓĆ UWAGĘ! ich pierwszymi ojcami – apostołowie.

Jesteśmy powołania, aby stanowić wspólnotę. Nie jakąkolwiek wspólnotę, ale wspólnotę, która podąża po śladach Apostołów. Coś więcej nawet niż iść tą drogę, bowiem chodzi o wejście w ewangeliczną wspólnotę z Jezusem, z Apostołami i pierwszymi uczniami. Chodzi o uwiecznienie tej wspólnoty.

 NOTA BENE – ZWRÓĆ UWAGĘ! Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego

Trzecim filarem jest misja, czyli doprowadzenie ludzi do tego samego doświadczenia zbawienia, które przeżyli misjonarze. Tak więc skrócona definicja misjonarza brzmi: współpracownik Zbawiciela, współodkupiciel i nic mniej.

 NOTA BENE – ZWRÓĆ UWAGĘ! Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?!

Za każdym razem, gdy medytuję nad tymi słowami, brakuje mi tchu. Jeśli w przekonywujący sposób żyjemy ta rzeczywistością, do jakiego misjonarskiego światła wzywa nas nasze misjonarskie powołanie! Jeśli naprawdę żyjemy tymi słowami, jakże odznaczamy się w świecie! NOTA BENE – ZWRÓĆ UWAGĘ!