13 grudnia

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE ! – FANTASTYCZNY MOMENT

Eugeniusz jest zachwycony, ponieważ nasze powołanie jest cudowne. Ono pochodzi od Boga, jest zaproszeniem do wejścia do Królestwa Bożego i na jego mocy jesteśmy współpracownikami Zbawiciela.

Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami – apostołowie. Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego. 

Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15.