MINĘŁO 200 LAT: ICH AMBICJE POWINNY OGARNIAĆ ŚWIĘTYMI PRAGNIENIAMI ROZLEGŁY OBSZAR CAŁEJ ZIEMI.
Nawet jeśli ma świadomość, że w tej chwili jest tylko sześciu kapłanów i trzech scholastyków, nie może powstrzymać swego entuzjazmu, wszyscy bowiem mają wielkie pragnienia:
choć obecnie z uwagi na zbyt szczupłą ich liczbę oraz bardziej naglące potrzeby otaczającego ich ludu muszą na razie ograniczyć swą gorliwość do ubogich naszych wiosek i miast, to jednak ich ambicje powinny ogarniać świętymi pragnieniami rozległy obszar całej ziemi.
 
Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15.
Codzienne spotkania Eugeniusza ze Zbawicielem podczas modlitwy i jego duchowość zakorzeniona w Biblii napełniły go ufnością i pozwoliły mu mieć wielkie marzenia: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo Łk12,32.
Nazywano go człowiekiem o sercu wielkim jak świat. Z przekonaniem mógł posłużyć się obrazem ziarnka gorczycy, które zaczynając od Aix wyrosło i dziś ogarnęło wszystkie kraje świata, gdzie są obecni członkowie rodziny mazenodowskiej.