MINĘŁO 200 LAT: ANALIZA PRZED DZIAŁANIEM
Misjonarze poświęcając się dziełu naprawy porewolucyjnego Kościoła we Francji, oddali swe życie, aby doprowadzić porzucone ofiary rewolucji do pełnej jedności z Jezusem Chrystusem i członkami Jego Ciała. Najpierw, zanim przystąpi się do działania, konieczne było przeprowadzenie jasnej analizy sytuacji, na jaką chcieli odpowiedzieć swą posługą.
 Aby osiągnąć sukces w tym świętym przedsięwzięciu należy po pierwsze poszukać przyczyn deprawacji, która dziś podporządkowała sobie namiętności ludzi. Można je sprowadzić do trzech zasadniczych punktów: 1. osłabienia, aby nie powiedzieć o utracie wiary, 2. niewiedzy ludzi, 3. lenistwa, nonszalancji i zdeprawowania kapłanów. Te sprawy były znane, łatwiej jest więc znaleźć na to radę.
 
Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15.