ŚWIĘTOWAĆ WSPANIAŁĄ NOC, GDY NASZ ZBAWICIEL URODZIŁ SIĘ W ŻŁOBIE.

21 grudnia 1811 roku Eugeniusz przyjął święcenia kapłańskie, a swą mszę prymicyjną sprawował w wigilię Bożego Narodzenia. Zaprosił swoją mamę, aby w szczególny sposób się z nim łączyła.

Droga mamo, zjednoczcie się ze mną w noc Bożego Narodzenia, uczestniczcie w świętych tajemnicach w Aix, a tak­że w Amiens w najgorliwszej ze wspólnot. Odprawię je za was. Każdy ze swej strony niech rozmawia z naszym dobrym Mi­strzem, który z pewnością niczego nie potrafi odmówić w tak pięknym dniu.

List do matki, 8.12.1811, w: EO I, t. XIV, nr 96.

Przed święceniami tradycja nakazywała odprawienie kilkudniowych rekolekcji, aby przygotować się do odprawienia mszy świętej prymicyjnej. Przed święceniami napisał jeszcze do matki:

Droga i dobra mamo, opuszczam was. Zarezerwowałem sobie tylko trzy dni, aby oswoić się z myślą, że jestem kapłanem, i przy­gotować się do sprawowania boskich tajemnic w cudowną noc, gdy nasz godzien miłości Zbawiciel narodził się w żłobie…

List do matki, 24.12.1811, w: EO I, t. XIV, nr 97.

Święty Eugeniusz ponownie przemówi 1 lutego 2019 roku