W noclegowni dla dorosłych przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu zakończyły się rekolekcje dla bezdomnych, które poprowadził o. Kazimierz Tyberski OMI – misjonarz z klasztoru w Zahutyniu k. Sanoka. Temat przewodni ćwiczeń brzmiał: “Prostujcie drogę Panu!” Organizatorem było Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi noclegownię dla bezdomnych. Trzydniowe rekolekcje – 19-21 grudnia 2018 roku – stanowiły zaproszenia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, aby również miały możliwość dobrego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Wygłoszenia nauk podjął się o. Tyberski, który przyznał, że były to również rekolekcje dla niego – pomimo 8 godzin jazdy z Zahutynia i głoszenia kazań, wiele razy się wzruszał. Szczególnie wymownym znakiem było to, że z dnia na dzień rekolektantów przybywało. W ostatnim dniu było już blisko 60. mężczyzn. Wśród namacalnych owoców rekolekcji, były powroty do Boga po ponad 22 latach.

Pośród podejmowanych tematów, nie mogło zabraknąć spojrzenia na Matkę Bożą, która jest ikoną adwentowego czuwania. Rekolekcjonista zachęcał, aby “zaufać Maryi, by była dla was przewodniczką w tych trudnościach”. Życie Maryi to także doświadczenie bezdomności – najpierw w Betlejem, a potem podczas ucieczki do Egiptu. Ojciec Kazimierz wręczył mężczyznom różańce, pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka. Gest ten spotkał się z wielkim uznaniem uczestniczących w rekolekcjach.

Nawiązując do zbliżających się świąt, wskazywał, że właśnie bezdomni, pokrzywdzeni i pozostający na marginesie społeczeństwa, pierwsi przychodzą do Jezusa, który narodził się w grocie betlejemskiej.

Do Jezusa przychodzą ludzie odrzuceni przez społeczeństwo – tak, jak wy.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu patrona, św. Brata Alberta. Koło Wrocławskie powstało 30 maja 1983 roku, pod swoją opieką ma jedenaście placówek, które pomagają osobom bezdomnym.

(pg/zdj. główne: arch. kt)