Jak wygląda wieczór wigilii Bożego Narodzenia w klasztorze? Tak, jak w każdej wierzącej rodzinie. Jednym z charakterystycznych rysów duchowości oblackiej jest silny wymiar wspólnotowy. Dlatego też święta pamiątki Bożego Narodzenia obchodzimy w naszych domach zakonnych. W każdym klasztorze przebieg świętowania jest podobny. Naszą radość rozpoczynamy od modlitwy Liturgią Godzin w naszych kaplicach domowych – chóralnie odmawiamy oficjum z I nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Świętowanie przy tradycyjnym stole wigilijnym rozpoczynamy od fragmentu z Ewangelii według relacji św. Łukasza, która przypomina wydarzenia, które miały miejsce w Betlejem. Następnie odmawiamy mały katechizm i składamy sobie życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem.

Moment dzielenia się opłatkiem w komunitecie katowickim (OMI Katowice)

Przy stole wigilijnym zostawiamy również puste nakrycie dla kogoś, kto być może nie ma gdzie spędzić tego wieczoru i zapuka do naszych drzwi. W tym roku w klasztorze w Iławie do wieczerzy zasiedli ze wspólnotą zakonną trzej osadzeni w zakładzie karnym. Nie zawsze zatem to miejsce pozostaje puste…

Po postnym posiłku, śpiewamy wspólnie kolędy i pastorałki.

(pg/zdj. OMI Poznań)